قوچ در خواب اثر ابن سیرین

تعبیر قوچ در خواب را از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین برای شما آورده ایم.

قوچ در خواب

قوچ در خواب نوشته ابن سیرین:

قوچ: مرد بزرگ و نفوذ ناپذیر است مانند سلطان و امام و شاهزاده و فرمانده لشکر و سرهنگ دوم در لشکر و نشانگر مؤذن و شبان است مردی که پیروز می شود. ناگهان بر او شهادت دهد یا به حق شهادت دهد، اگر ذبح او مطابق سنت و رو به قبله باشد، و یاد خدای تعالی در ذبح او باشد، و اگر غیر از آن بوده، مردی را کشته یا به او ستم کرده است. یا او را شکنجه کرد، و اگر ذبح او برای گوشت بود، تفسیرش بر آنچه در شتر و گاو گذشته است، است، و اگر او را ذبح کرد، می نویسیم اگر مقصر است و اگر بدهکار است، قرض خود را ادا کرده است. نذر خود را، و با اطاعت به خدای متعال نزدیک شد، مگر اینکه از کشته شدن، زندانی شدن، مریض یا زندانی شدن بیمناک باشد، نجات می یابد زیرا خداوند متعال اسحاق علیه السلام را نجات داد و حمد و ثنای زیبا بر او نازل کرد. و پدرش و آن را به عنوان سنت و زهد و عبادت تا روز قیامت نگاه داشت و از دشمنان و قوچ های ذبح شده در محل کشته شدگان و از خریدن قوچی که مرد شریفی به آن نیاز داشت پس او به خاطر آن از بیماری یا مرگ نجات خواهد یافت

قوچ در خواب

قوچ در خواب اثر ابن سیرین

و کی دید

قوچى كه به سوى او مى‏پرد، چيزى كه از او نفرت دارد، از طرف دشمنش به او وارد شده است، پس اگر او را بكند، مورد آزار و اذيت اين افراد قرار مى‏گيرد و او مى‏گيرد – شاخ قوچ محافظ است و پشم آن خواهد بود. صدمه به پول مرد شریف، آن قوچ برای اوست، و هر که قوچ را بر پشت خود حمل کند، روزی مرد شریفی را بر عهده می گیرد.

و هر کس قوچ را ببیند که بر عورت زنی می زند، موی عورت او را با نیش می گیرد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: دیدم قوچ را می زنم، تصمیم گرفتم. که قوچ مردم را بکشم و دیدم که نوک شمشیرم شکسته است، فکر کردم مردی از طایفه ام را خواهد کشت، حمزه رضی الله عنه را کشت و آن مرد را کشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طلحه صاحب لشکر مشرکان و از پوست قوچ، بین مرد بزرگ و مال او فرق گذاشت و هر که بر او سوار شد بر او مسلط شد و چربی قوچ و میش و شیر و پوست و پشم آنها پول و خوبی است که از او می‌آید و هر که قربانی شود پسری مبارک می‌گیرد.

و هر که ببیند با قوچ می جنگد، با مردی عظیم می جنگد و هر که از هر دو پیروز شود پیروز است، زیرا آنها دو قسم هستند – متفاوت.

و هر کس در خانه خود گوسفندی پوست کنده ببیند، در آنجا مردی و عضوی از اعضای حیوان می میرد و گوشت آن را خام و غیبت و چاق می خورد، به یکی از پادشاهان خدمت کردم، پس مأمون استفاده کرد. آن را در خدا

قوچ در خواب قوچ در خواب اثر ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا