طلا در خواب نوشته ابن سیرین «دید او ستودنی نیست»

طلا یکی از مواد معدنی زمین محسوب می شود و دیدن طلا در خواب تعبیری در تعبیر خواب ابن سیرین دارد که در این مطلب با آن آشنا می شویم.

در مورد مواد معدنی زمین اشاره به: گنج ها، پول های حبس شده، دانش اندوخته و درآمدهای ذخیره شده است، زیرا این ها امانت های خداوند در سرزمینش است که به بندگانش برای منافعشان در دنیا و دینشان به امانت سپرده است. باطن و اسرار جگر آن از فواید و حاصل آن است و اگر جوینده علم باشد مژده آن را به دست می آورد و می خواند و تسخیر می کند مسلمانان آن را اشتباه می گرفتند و از آن بهره می جستند، هر چند او بود. کافر، مبتکر و پیشوا در گمراهی، واعظ، آزمایشی است که بر مردم می گشاید و بلاهایی را که در میان بندگان می اندازد، زیرا خداوند سبحان مال و فرزندان ما را لقب داده است. محاکمه در کتاب او

طلا در خواب

طلا در خواب : در تعبیر به سبب بیزاری از لفظ و زردی رنگ آن ممدوح نیست و او را جریمه کرد و اگر دید طلا را آب کرد در مادری منفور مجادله کرد و در آن افتاد. زبان مردم

و هر کس ببیند که خانه اش طلاکاری شده یا از طلا است، آتش در آن شعله ور شد

و هر کس گردن بندى از طلا و نقره و مهره و جواهر بر او بيند، ولايت دارد و از امانت تقليد مى کند.

طلا در خواب

و هر کس ببیند که دو دستبند طلا یا نقره بر اوست، از آنچه که در دست دارد، بدی به او می‌رسد، و نقره از طلا بهتر است – و در دستبند و دستبند خیری نیست.

و هر کس ببیند که خلخالی از طلا یا نقره بر اوست، ترس یا حبس و زنجیر او را گرفتار می‌کند، و گفته می‌شود که خلخال‌های مردان – زنجیر آنهاست، و هیچ چیز از جواهر برای مردان در خواب مناسب نیست مگر گردن بند و گردن بند و انگشتر و گوشواره و زیورآلات زنانه به عنوان زینت قالب گیری شده به دلیل درج نام دیگری بر آن از نظر بدی ضعیف تر است و گفته می شد زیورآلات زنانه نشان دهنده زنان به فرزندانشان است پس نرهایشان رفتند. به آن و ظروفشان نقره ای کردند و نر ممکن است نر و مؤنث از آن زن نشان دهد.

و روایت شده که: زنی پیش آمد و گفت: دیدم کاسه ای از طلای ناب دارم و شکست و بر زمین شتافتم و آن را جستجو کردم و نیافتم. گفت: «کنیز مریض داری یا کنیز؟» گفت: «بله».

طلا در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب طلا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا