تعبیر الاغ در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

الاغ در خواب

الاغ در خواب رؤیایی اسرارآمیز است و بینش با توجه به بیننده و با توجه به خود بینش متفاوت است، بنابراین ما یک دایره المعارف انتخاب می کنیم. خواب های ابن سیرین تعبیر رؤیا و خواب، تعبیر دیدن الاغ در خواب.

الاغ: آدمی را هر طور ببیند چاق یا لاغر بیاب، اگر الاغ بزرگ باشد بلندی اوست و اگر خوب باشد (راه رفتن) نفع دنیاست، اگر خوب باشد پس. نفع دنیا اگر زیباست جمال صاحبش است سلطان و الاخضر پارسا و متدین بودند و ابن سیرین الاغ را بر همه حیوانات ترجیح داد و از میان آنها شیر و الاغ را برگزید. با زین، کسی که به او خدمت می کرد یا پدرش مرد، او را کفایت می کرد و روزی می داد، وگرنه اربابش که زیر دستش بود می میرد یا می فروخت یا برایش سفر می کرد، و اگر او بود. زن، شوهرش او را طلاق داد و او به جای او مرد، همچنین بر یهود دلالت دارد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «مثل الاغی که کتاب حمل می کند.» اگر بر مسجد یا مناره بیفکند، کافر را به کفر می خواند و مبتکر بدعت خود.

الاغ در خواب

تعبیر الاغ در خواب

و هر کس ببیند که الاغی دارد، با جاهلان همراهی می کند، به فرموده خداوند متعال: «کَثَلَهُمْ هُمْ هُوَهُمْ هُوَهُمْ» و هر که بر الاغی سوار شود و با آن نیکو و پسندیده راه برود، جدش است. الاغش وارد خانه اش شد و پدربزرگش برای جوهر آنچه حمل می کرد به او روی آورد.

الاغ در خواب اثر ابن سیرین

و هر کس ببیند که الاغش تبدیل به قاطر می شود، روزی او از فرمانروایی است، و اگر هفت تا شود، جدم و روزی او از حاکم ظالم است، و اگر به قوچ تبدیل شود، جدش است. از افتخار یا تمایز

و هر که ببیند الاغ خود را حمل کرده است، این قوتی است که خداوند متعال او را بر جدش عطا کند تا از او شگفت زده شود، با برخی از خویشاوندان خود کشتی گرفت و هر که خر را لعنت کرد، قویتر از آن است. پدربزرگش

و هر که در خواب ببیند که خر با او معاشرت می کند، به پول و زیبایی مبتلا می شود که از فراوانی او وصف نمی شود و الاغ مطیع جد صاحبش را بیدار می کند – به خیر و پول و حرکت، هر که صاحب است. الاغی را به او می چسباند و به خانه اش می آورد، خداوند بهترین ها را به او عطا می کند و او را از بلاها نجات می دهد، بین او و صاحبش یا نامش یا همتای اوست و هر که الاغی بخرد و بپردازد. برای آن درهم، بهتر از گفتارش می شود.

الاغ:

زن رذل و خادم یا تجارت خود و محل منفعت او، پس هر که ببیند الاغش حامله است (یا کنیز یا کنیزش) اگر در خواب زیر دست او بود، او را از او گرفت، الاغش داد. ولادت کربه درهای زندگی به روی او گشوده شد و اگر نر بود به نر مبتلا می شد و اگر ماده بود نشان دهنده بی حالی او بود و می گفتند هر که بدون الاغ سوار شود. کلت با زنی بی فرزند ازدواج می کند اگر کلت داشته باشد با زن بچه دار ازدواج می کند سود کندی دارد و می گفتند الاغ زیاد شدن پول با کم شدن آبرو است. اسب‌هایی که در بین پیچ‌ها می‌دوند، اگر برهنه و بدون زین و رکاب باشند، باران و باران می‌بارد.

خر در خواب تعبیر دیدن الاغ در خواب ابن سیرین دیدن الاغ در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا