تعبیر دیدن پسر در خواب ابن سیرین

دیدن پسری در خواب

می گویند دیدن کودک در خواب بیشتر دیدن غم و اندوه است اما ما در ترند تعبیر دیدن کودک در خواب را از دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین می آوریم که بهترین آن چیزی است که آمده است. در تعبیر خواب و رؤیا

و هر کس در خواب ببیند که برای او گروهی از فرزندان به دنیا آمده است، بینش او نشان می دهد که آنها از این جهت است که تنها می توان کودکان را تربیت کرد – با مبارزه با غم و اندوه (و روایت شده) که ابن سیرین آمد و گفت: دیدم گویا. پسری در دامان من فریاد می زد، گفت از خدا بترسید و با چوب نزنید.» این فزونی است که می گیرد یا به دست می آورد و سخنان پسران جوان حکایت از نگرانی آسان دارد و پسران در خواب بارور هستند. آسودگی و آسانی پس از سختی.

و هر کس خواب ببیند که پسری خریده است دچار اضطراب شود و هر که کنیز بخرد حالش خوب است و اگر غلام غیر بالغ ببیند – گویا به خواب رسیده باشد. آزاد شود.لباس ارغوانی با زنی از نسب شریف ازدواج کرد و اگر آزاده چنین بینایی می دید، بینش نشان می داد که پسرش در حال بلوغ است و اگر او را پیرمرد می دید، رؤیتش حکایت از مرگ او داشت. و اگر او را در حال ارتکاب گناه پنهان می دید، آشکار می شد

دیدن پسری در خواب

و هر کس ببیند که به پسر بالغی مبتلا شده، جلال و قوت دارد، و مادرش در احکام تفسیری از پدرش برای او سزاوارتر است، و اگر زنی مرد طغیانگر ببیند، خوب است. که به صلاح یا زشتی او به او می رسد و به مردان ملحق می شود، زیرا نشان دهنده قوت و کمک است و در میان مردم کسی است که ببیند پسری از او متولد شده و زنش حامله است، پس کنیز به دنیا می آورد و می بیند که تاجر به دنیا می آید پس پسری به دنیا می آورد و ممکن است طبیعت در آن فرق کند پس ببیند پسری از او متولد شده پس پسر است یا می بیند که در او از کنیز به دنیا آمده است، پس از فطرت هایی که به تو می گوید بپرس و گفته شد که خادم خوب است (و روایت شده) زنی در مکه که قرآن می خواند دید. که دور کعبه ساقدوشان ریحان در دست بودند و گلرنگ می پوشیدند که گویا می گفت سبحان الله این اطراف کعبه است.

تعبیر دیدن پسر در خواب تعبیر دیدن پسر در خواب ابن سیرین دیدن پسر در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا