تعبیر دعا در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

دعا در خواب

و اما دیدن نماز در دین و دنیا ستودنی است، نماز ادای فریضه نسبت به خداوند متعال است، از این رو در این مقاله می خواهیم تفسیر ابن سیرین را به شما برسانیم. نماز در خواب به جماعت، اقامه نماز و غیره.

استاد ابوسعید رحمه الله می فرماید: منشأ در خواب نماز این است که در دین و دنیا ممدوح است و دلالت بر تحقق (امر و نیل به امامت یا ادای امامت می کند). قرض یا ادای امانت و اقامه فریضه از خداوند متعال سه برابر واجب و سنت و اختیاری است زیارت و دوری از فسق به خاطر فرموده خداوند متعال: {الصلاة نهی از منکر. و شر } و سنت دلالت بر پاکی صاحب آن و صبر او در مصیبت و ظهور نام نیکو برای او دارد زیرا خداوند متعال می فرماید: { همانا تو در رسول خدا سرمشق نیکو داشتی} و شفقت بر خلقت. خدای سبحان و اینکه فرزندانش و زیر دستانش را گرامی می دارد و با آنها بیش از آنچه لازم است به نیکی رفتار می کند و از نظر خوراک و پوشاک بر او واجب است و در امور دوستان خود کوشش می کند پس وصیت می کند که او برای افتخار

و هر كه طهارت آن روز را ببیند (گویا نماز واجب ظهر را در روز روشن مى خواند، در امرى واسطه مى شود كه بر طبق آن عزت وصیت مى كند) طهارت آن روز را اگر روز ابرى بود، شامل مى شود. حمل غم

تعبیر دعا در خواب

تعبیر دعا در خواب

اگر ببیند نماز ظهر را در وقت بعد از ظهر می خواند، بدهی خود را می پردازد و اگر ببیند که یکی از دو نماز بر او قطع شده است، نصف یا نصف بدهی را می پردازد. مهریه به فرموده حضرت حق تعالی: {پس نصف آنچه را که قرار دادی} اگر ببیند که نماز واجب غروب را می‌خواند، آنچه را که از امور خانواده او خواسته است به جا می‌آورد. دلهایشان را شاد و روحشان را شاد می کند، اگر ببیند که نماز واجب سحر را می خواند، کاری را شروع می کند که به رفع مستمری خود و وابستگانش برمی گردد.

اگر ببیند که بدون عذر نشسته نماز می خواند، عملش قبول نمی شود، اگر ببیند که به پهلو نماز می خواند، بیمار می شود و اگر ببیند که به پهلو نماز می خواند. ترس شدیدی بر او وارد شود، گویا در زمین زراعتی نماز بخواند، خداوند بدهی خود را از آن ادا کرد و اگر دید که در مسلخ کبوتران نماز می خواند، نشان از فسادی داشت که انجام می داد و گفته شد. که عاشق پسری شده بود.زیرا حق تعالی فرمود: {و انا انا یطهرین} {و ما حمدین}.

تعبیر دعا در خواب

تعبیر دعا در خواب

اگر ببیند که نماز واجب را ترک کرده، بعضی از احکام را کوچک می‌کند، و سجده در خواب، دلیل پیروزی و توبه از گناهی است که در آن، دلیل بر کسب مال است، و دلیل بر عمر طولانی است. دلیل رهایی از خطرات و اگر در جنگ بود مغلوب می شد و اگر تاجر بود ضرر می کرد و اگر ببیند که به نماز ایستاده و زانو نمی زند تا وقتش تمام شود واجب را ترک می کند. زکات را نمی دهد، اگر ببیند که نماز می خواند و عسل می خورد، در حال روزه نزد همسرش می آید، اگر به سمت راستش سلام کند، چپش را آرام می کنند، بعضی از کارها را درست می کند، اگر او را روزه می گیرد. به سمت چپ و بدون راستش سلام می کند، برخی از حالات او را گیج می کند، اگر ببیند که به سوی کعبه نماز می خواند، نشان دهنده ی راست بودن دین اوست، جرأت کردند نهنگ ها را در روز سبت خود بگیرند.

اگر به طرف مشرق نماز بخواند، نشانگر بدعت و اشتغال او به باطل است، زیرا قبله نصارا است، زیارت باید به قول حق تعالی فراهم شود: {به هر کجا رو کنید، وجه الله است} .

دعا در خواب

تعبیر دعا در خواب

اگر کسى را که امام نیست در حال بیدارى ببیند که گویا مردم را به نماز مى‏خواند و ولایت شایسته است، به ولایت شرافتى مى‏رسد و مطیع مى‏شود، با آنها ایستاده در حالى که نشسته بودند نماز مى‏خواند، زیرا مى‏کند. در حق خود کوتاهی نکند و در حق او کوتاهی کنند، یا بینش نشان دهد که به مریضی رسیدگی می کند، دزدی لباس و کمبود، و اگر ببیند که با زنان نماز می خواند، دنبال کار می شود. از قوم ضعیف، اگر مردم را به طرف خود هدایت کند یا دراز بکشد و لباس سفید به تن داشته باشد و مقام خود را انکار کند و در نمازش نخواند و تکبیر نگوید در حال مرگ است. و مردم بر او دعا می کنند.

تعبیر دعا در خواب

اگر حاکم ببیند که مردم را رهبری می کند برکنار می شود و مالش تمام می شود و هر که با زن و مرد نماز بخواند در صورت صلاحیت بین مردم قضاوت می کند وگرنه میانجیگری و سازش حاصل می شود. بین مردم نماز می خوانند که خوارج هستند اگر مردم را به نماز نافله بخواند ضمانت دارد که ضرری به او نرساند.

اگر در خواب ببیند که مادر مردم است و اهل خواندن نیست، چیزی را طلب می کند که نمی یابد و با قومی بر پشت بامی نماز می خواند، با مردم نیکی می کند و از نظر قرض یا صدقه شهرت خوبی خواهد داشت، اگر در خواب ببیند که مخصوصاً برای خود دعا می کند پسری به او عطا می کنند به سبب فرموده خداوند متعال: {هنگامی که پروردگارش را با صدای پنهانی ندا داد}. . اگر در تاریکی ها پروردگارش را بخواند از اندوه در امان می ماند، زیرا خداوند متعال می فرماید: {و در تاریکی ندا داد}. دعای نیک دلیل بر ایمان و اطاعت دلیل بر اطاعت و ذکر فراوان خدای متعال دلیل پیروزی است، زیرا او می فرماید: {و مکرراً الله را یاد کنید} و بعد از ستم به آنها کمک کنید. .

الف]را نیز بیاموز: تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا