تعبیر دیدن برف در خواب از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین

برف در خواب

هر چیزی که در خواب می گذرد حکایت از چیزی در زندگی ما دارد برخی خوب و برخی دیگر بد هستند بنابراین ما مشتاق تعبیر خواب و رویا هستیم و تعبیرهای متفاوت دیدن برف در خواب را در این مقاله از ابن ابن بیان می کنیم. تعبیر خواب سیرین.

برف و یخ و تگرگ (همه اینها ممکن است حاکی از تصادفات، بیماریها، آبله، پارسم و (مجازات) یا بدیهایی باشد که در جایی که آن را می بیند و در کشوری که در آن نازل شده است و همچنین سنگ. و آتش، زیرا محصولات، درختان و میوه ها را خراب می کنند، کشتی ها را تمیز می کنند، به فقرا آسیب می رسانند، در سرما و سرما هلاک می شوند و گاهی بیمار می شوند.

برف در خواب

و چه بسا دلالت بر جنگ و ملخ و انواع بیماریها داشته باشد و چه بسا حکایت از حاصلخیزی و غنا و فراوانی طعام در پیشخدمت و جاری شدن سیل در میان درختان داشته باشد پس هر که بیند برف از آسمان نازل می شود و زمین را می پوشاند. اگر در محل های کاشت و زمان های منفعت آن باشد، نشان دهنده فراوانی نور و برکات زمین و فراوانی حاصلخیزی است تا آن جا که آن مکان ها پر از غذا و جوانه زنی شود، همانطور که از برف پر شود.

تعبیر دیدن برف در خواب

و اگر در مواقعی باشد که زمین و نباتات آن فایده ای نداشته باشد، دلیل بر ظلم سلطان و مرگ صاحبان مرزها است و همین طور اگر برف در وقت منفعت باشد یا در غیر این صورت، بر فقرا و درختان و مردم چیره می شود، سپس ظلمی است که بر آنها می آید، و بلائی است که بر گروهشان نازل می شود، یا بر اموالشان بیماری همه گیر است، به قدر زیاد شدن بینش و شواهد آن. برف را در حال و در جاهای دیگر مانند خانه ها و مغازه ها دیدم که این عذاب و مصیبت یا بیماری یا دو مرگ و جریمه هایی است که بر آنها می ریزند و بر آنها نازل می شود و ممکن است حکایت از محاصره و مرخصی از سفر باشد. و از طلب مستمری.

و اما سرما اگر در محل کشت و زرع بود و چیزی را خراب نمی کرد و به کسی ضرر نمی رساند، حاصلخیز و خوب است و ممکن است دلالت بر منّا و ملخ باشد که ضرر ندارد و گربه و پرنده. پس اگر مردم در آن زمان آن را در ظروف جمع کنند و در آبها و برف یا یخ نیز جمع کنند، زیرا منافع و محصول و میوه و غنایم و درهم سفید است، هر چند به زراعی یا مردم و یا زیان رسانده باشد. روی خانه‌ها و مغازه‌ها بود، آن‌گاه همه‌گیری و جریمه‌هایی است که به مردم پرتاب می‌شود یا آبله، غلات و زخم‌هایی که جمع می‌شوند و حل می‌شوند.

و کسى که تگرگ را در الک یا جامه یا آنچه آب در آن است حمل کند، اگر ثروتمند باشد، درآمدش آب شود، و اگر تجارتى در دریا داشته باشد، براى آن ترس است، و اگر فقیر است، پس هر چه به دست می‌آورد و بهره می‌برد، نزد او نمی‌ماند و چیزی از آن برای زندگی او ذخیره نمی‌شود.

برف در خواب تعبیر خواب ابن سیرین دیدن برف در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا