تعبیر خواب طواف در خواب اطراف کعبه ابن سیرین

دیدن طواف دور کعبه در خواب یکی از خواب هایی است که تعابیر زیادی دارد چرا که ممکن است مژده یا هشداری برای صاحب خود داشته باشد پس توصیه می کنیم در این مطلب با ما همراه باشید تا از این موضوع مطلع شوید. تعبیر خواب طواف در خواب.

تعبیر خواب طواف در خواب

 • اگر در خواب ببیند که اطراف کعبه طواف می کند و حجر الاسود را می بوسد و دست می زند، نشان دهنده این است که کسی که آن را می بیند هدایت شده است و در زندگی از سنت خدا و رسولش پیروی می کند.
 • اما اگر در خواب ببیند حجرالاسود را خراب کرده یا حجر الاسود را دزدیده و فقط برای خود می خواهد، بیانگر بدعتی است که دین را گمراه کرده است.
 • اگر شخصی خود را در خواب ببیند و بخواهد طواف کند، اما راه کعبه را نداند، بیانگر آن است که این شخص در حال انجام کارهایی است که خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. صلح
 • اما اگر در خواب ببیند که بر کعبه طواف می کند، اما در جای ناروا، و این شخص قبلاً حج نکرده است، این رؤیت حاکی از احتیاط و عجله برای توبه به سوی خداوند است.
 • و اگر در خواب ببیند که کعبه را طواف می کند، یکی از دیوارهای آن فرو می ریزد، نشان دهنده مرگ حاکم، عالم دینی یا صاحب مقامی است.
 • دیدن کعبه در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که به سوی کعبه نماز می خواند، بیانگر اصالت دین اوست.
 • اما اگر کسی خود را در حال نماز به سوی غروب آفتاب ببیند، نشانگر بدی عقیده و جسارت او در نافرمانی است، زیرا این دستور یهودیان است و جرأت می‌کردند نهنگ‌ها را در روز سبت خود ببرند.
 • اما اگر خود را در حال نماز به سوی مشرق ببیند، نشان از بدعت و اشتغال او به باطل دارد، زیرا جهت نصاری است.
 • اگر در خواب پشت به قبله نماز بخواند، بیانگر آن است که با انجام برخی از گناهان کبیره، پشت سر از اسلام دست برداشته است.
 • اگر ببیند که به قبله هدایت نمی شود، در امر خود گیج می شود.
 • اگر انسان در حالی که در کنار کعبه است خود را در خواب ببیند، نشانگر شادی و رهایی از غم و اندوه و تحقق بسیاری از آرزوهایش است.
 • خواب های ابن سیرین

  طواف در خواب، تعبیر خواب، تعبیر خواب ابن سیرین، رؤیت کعبه

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا