تعریف بینایی و تفاوت بینش و رویا

چشم انداز

آنچه در خواب دیده می شود به دو قسمت تقسیم می شود: قسمتی از جانب خداوند متعال و بخشی از آن شیطان است، به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: «دیدن از جانب خدا و از جانب خداوند است. رؤیا از شیطان است.» و آنچه در آن بر خداوند متعال افزوده می‌شود، عادل است، هر چند تمام آن، یعنی راستگو و غیر آن، مخلوق خداوند متعال باشد، و صالح در آن، خدای متعال است. صدیق که بشارت و انذار آورد و اوست که برای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم یکی از چهل و شش جزء نبوت را مقدّر کرد و کافران و فاسقان را رؤیای حق را ببین و خواب های ناپسند همان رؤیاهایی است که بر شیطان افزوده می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که او را پنهان کند و به سمت چپش تف کند و به کسی که این کار را انجام می دهد وعده داده است. به او آسیبی نمی رساند

و این که مکروه، ارعاب یا غم بیهوده یا خوابی نبوده که بدون هشدار به گناه و هشدار از غفلت و سرزنش اعمال مخرب، به فتنه و نیرنگ و حسد منجر شود، زیرا این کار برای شیطان امر کننده به فسق شایسته نیست، بلکه افزودن باطل خواب ها به شیطان به این دلیل که او است که آنها را دعوت می کند و خدای متعال خالق همه چیزهایی است که در خواب می بیند خوب یا بد و تفاوت در دلیل شستن بر آن افزوده می شود. شیطان و نیز آنچه از گفتار نفس و امیدها و بیم ها و غم ها دیده می شود که حکمتی در آن نیست، نشان می دهد که امر بیننده به او واگذار می شود و فایده ای در آن نیست. طبيعت در آن صنعى نيست و طعام در آن حكمى ندارد و شيطان با آنچه بر آن افزوده مى شود آفرينشى ندارد، بلكه اين آفرينش خداوند سبحان است.

دروغگو در خواب تهمت به خداوند متعال است و بیننده نباید دید خود را جز برای عالم یا مشاوری که از اهل بیت خود نظری دارد نقل کند چنانکه در اخبار نقل شده است و رهگذر پسندیده است به هنگام شنیدن خواب از بیننده و هنگامی که از تعبیر آن به دلیل ناپسندی و عدم آگاهی از آن خودداری می کند بگوید: برای تو بهتر است و بدی برای دشمنانت خیر است. تو و شر را تا تو منتظر بمانیم.» این در صورتی است که بینا را بینا بداند، و اگر بیند را از آن دنیا بداند، بگوید: «خیر ما و بد برای دشمن ما، خوب برای ما و شر برای ما، و شر برای ما و شر» برای دشمن ما، قبل از اینکه از دغدغه ها و خواسته های خود جدا شود با سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: «خدایا برکت بده» امت من در آن روزهای اول

و این که بیان، سنجش و ملاحظه و قیاس و حدسی است که مورد نظر آن نباشد و در ذات آن اختلافی نداشته باشد، مگر اینکه در بیداری صداقت خود را ظاهر کند یا برهان آن را ببیند و تفسیر به معنا یا به وسیله باشد. استنباط اسماء و اینکه رهگذر از بیان او با ملامتی در بیداری که او را سرزنش می کند یاری نگیرد و با شنیدن بر آن حساب نکند و یا با حساب منجمان که پیامبر خدا را دعا کرده است. و درود خدا بر او شیطان در خواب نیست و هر که او را ببیند به راستی او را دیده است و اینکه میت در سرای حق است پس آنچه در خواب گفته حق است، امان داده شد. از فتنه و غرور، و نیز کودکی که دروغ نمی داند، و نیز حیوانات و همه حیوانات نادان.

در بینایی

هر دروغگو در بیداری مانند منجم و فالگیر است و همچنین آنچه در خواب می گوید دروغ است و جنب و مست و غافل کنیزان و پسران خواب خود را باور کنند. گاهى شيطان با رؤياها بر آنها غالب خواهد شد و دروغگو در بيدارى به طور كلى رؤياى خود را دروغ مى گويد و راستگوترين مردم در گفتار خود راستگوترند.

و اینکه رهگذر دست خود را در رؤیت نگذارد مگر بر آنچه که به مانند مژده و انذار و انذار یا منفعت در دنیا و آخرت است و غیر آن را کنار بگذارد. مبادا فشار يا پر كردن بر شيطان افزوده شود و رهگذر نياز داشته باشد كه قرآن و امثال و معاني آن را روشن بداند، چنان كه خداوند متعال در ريسمان مي فرمايد: «وَ أَسْسَمُوا الْحَبلِ اللَّهِ جميعاً». } . و در خصوص خصوصیات زنان فرمود: {تخم مخفی}. و درباره منافقان فرمود: {چنانکه چوب حمایت شده باشند}. و فرمود: {به راستی که پادشاهان وقتی وارد روستایی می شوند آن را غارت می کنند}. و فرمود: {اگر گشایشی خواستی، {فتح به تو رسیده}. و گفتار او: {آیا یکی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟و همچنین لازم است امثال انبیا و حکما را بداند و به اخبار رسول خدا نیز توجه کند. صلوات الله علیه و امثال او در تعبیر، مانند قول: «پنج فاسق» و ذکر کلاغ و بادبادک و عقرب و موش و سگ نازا و قول او درباره زنان: از زنان بپرهیزید: «و بطری ها» و زن گفت: «از دنده آفریده شده است».

تفسیر رویا:

تعبیر آن ممکن است یک بار از قول اسم، و یک بار از معنی آن، و یک بار مخالف آن از کتاب الله جل جلاله، و یک بار از حدیث، و یک بار از ضرب المثل، و آیه معروف مبهم باشد. .

و اما تعبير اسماء را به معناى ظاهرى تعبير مى كنيد، مانند مردى كه او را الفضل مى گويند و او را به فضل و مردى را كه به نام رشيد مى گويند به عقل تعبير مى كنيد. و هدايت يا صلح كه شما تعبير به امان مي كنيد و نظير اينها زياد است دين ما در دنيا و آخرت نيكو است.» پس از رافع الرفاع گرفت و از رطب بن طاع گرفت. اب، دین نیکو، و از شرک بن ابی نمر روایت کرده، گفت: «دیدم دندانهایم در خواب افتاد، پس از سعید بناء المسیب درباره آنها سؤال کردم.» سعید در تلفظ، نه در اصل، زیرا منشأ دندان ها خویشاوندی است

و از بشربن ابی العالیه روایت کرده، گفت: از محمد درباره مردی پرسیدم که گویا دهانش همه بیرون افتاده است، گفت: این مردی است که خویشاوندی خود را قطع کرد. محمد آن را در اصل صیغه کرد نه لفظی.» و از اصمعی روایت کرده، گفت: مردی زمینی خرید و دید که برادرزاده اش بر آن راه می رود و جز بر زمینی گام نزد. سر مار مگر حي گفت و شايد اسم را در نظر گرفت اگر حروف آن در بعضي به عقيده قائف و الزجير فراوان باشد مانند ببه اگر ببيند و در رؤيت دليلي نباشد. که مریض بود تعبیر به سفر کرد چون نیمی از آن سفر است بدی شاعر گفت و من به او سنت دادم پس چه… کار نیکی به او می کردم.

شاعر گفت:

عزیزانش سیگاری به او دادند… پس گریه کرد و از غرغر ایافه متاسف شد از آنچه پیش او آمده بود و چشیده بود… دو رنگش با بیرون فرق دارد.

و اما تعبیر در ضرب المثل معمول و عوامانه، این گونه است که در مورد گمشده گفته اند که او دروغگو است به خاطر آنچه بر زبان مردم آمده است، پس احادیث را بیان می کند و مانند گفتار آنها درباره هر کس. می بیند که در دست اوست که آنچه را که بر سر زبان مردم آمده است نیکو می کند که می گویند دستش از تو بلندتر و سخاوتمندتر است، یعنی بخشنده تر است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود و به همسرانش رضی الله عنه سلام کرد: سریعترین دست درازترین دست من است. زینب بنت جحش اولین زن او بود که از دنیا رفت و به مجاهدان کمک می کرد و آنان را راهنمایی می کرد، چنانکه در مورد بیماری می گفتند نفاق است.

زیرا آنچه بر زبان مردم گذشت برای کسانی که وعده آنان بر تو نیست، در گفتن و وعده بیمار است و خداوند متعال فرمود: {در دلهایشان مرض است، پس خداوند بر مرض آنان افزود}.

و چنانکه دربارۀ قوچ می گویند که او مردی است توانا و از آنچه مردم می گویند نفوذناپذیر است، این قوچ مردم است و چنانکه دربارۀ شاهین می گویند مردی است با شجاعت و خار.

و اما تعبیر مخالف و وارونه

پس گفتارشان در مورد گریه شادی است و درباره خندیدن غم و اندوه است و مانند قولشان در مورد برخورد دو پا و نزاع خورشید و ماه پس از یک جنسند که مرده پیروز و پیروز است. جنگنده مغلوب است و در خوردن انجیر حسرت است و در ندامت دو طعام است و هر که ببیند مرده است و مرگش ظاهر مرگ نداشته است مانند گریه و حفر قبر. یا کفن بیاورند که مقداری از خانه اش را خراب می کند و در مورد ملخ می گویند که او سرباز است و در لشکر که او ملخ است.

و اما بیان رؤیت با کم و زیاد شدن، مانند این که می گویند در گریه که شادی است، پس ناله با آن بود، مصیبت بود، و از خنده، حزن بود، اگر بود. بخند، پس صالح بود، و گفتارشان در مورد مهره که پول احتکار شده بود، اگر تقلب داشت، نزاع بود، و درباره روغن اگر به اندازه از آن گرفته شد، زینت است. زیاد بر سر مسح رئیس بود و در زعفران ستایش نیکو است، پس اگر رنگی در لباس یا بدن او ظاهر شد بیماری یا وهم است و در زدن آن لباس است. اگر کتک بخورد در حالی که مقید است مدح بدی است که مدح می شود و نمی تواند دفع کند سلطان تا اولا بر زمین

و رؤیا ممکن است بیانگر زمان باشد، همانطور که در مورد فیل سوار می گویند، که او یک ماده فیزیکی کم فایده را به دست می آورد.

همچنین

رؤیت ممکن است از مبدأ خود با توجه به بدن افراد، صنایع، سرنوشت و مذاهب آنها تغییر کند، بنابراین برای یک رحمت و برای عذاب دیگری خواهد بود. در خواب ببین که مصیبتی به او رسیده است و خیری به او رسیده است، به طوری که بلای خودش به او می رسد و آن خیر خاص را می گیرد و اگر ببینند به درهم می رسد و اگر ببینند در حال است. آن را بپیچانند و در زیارت اگر او را ببینند زیارت می کنند و در غیبت در خواب می آید سپس بیدار می آید شاید آن پسر جوان آن چیز را دیده و بوده است. برای یکی از پدر و مادرش و برای غلام و برای اربابش و زن و برای شوهرش یا برای اهل خانه اش.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا