تعبیر تخم مرغ در خواب از دانشنامه ابن سیرین

تخم مرغ در خواب

یکی از خواب های تکراری زیاد خواب تخم مرغ است که در این مطلب تعبیر تخم مرغ در خواب ابن سیرین را خواهید دید که بزرگترین کتاب تعبیر خواب (تعبیر خواب ابن سیرین) به شمار می رود.

تخم مرغ در خواب: اگر در ظرفی دیده شود، دلالت بر کنیزان است، زیرا خداوند متعال می فرماید (گویا تخم های پنهان هستند) حفر قبر است و اگر ببیند که تخمی از آن بیرون آمده است. همسرش را به دنیا آورد و پسری کافر به دنیا آورد (و مرده از زنده بیرون می آید) پس اگر ببیند که زیر مرغ تخمی گذاشت و از مرغ شکافت، مرده است. برای او زنده می شود و پسر مؤمنی برای او به دنیا می آید به قول خداوند متعال (زندگی از مرده بیرون می آید) و به تعداد هر مرغ او را برکت می دهد یک پسر و اگر زیر آن تخم بگذارد. خروس را نزد مرغ گوشتی می برد سپس معلمی در آنجا حضور دارد که به پسران تعلیم می دهد و اگر تخمی را بشکند باکره را گل می کند و اگر نتواند بشکند از آن ناتوان می شود و اگر به تخم ها بزند ناتوان می شود. با ضربه ای که زنش حامله است، به او فرمان می دهد که بیفتد، کنیز خود را زیر پا می گذارد و از او دختری به دنیا می آید، و اگر با او تخم زیاد ببیند، بسیار دارد. از پول و لذت، و از فساد می ترسد، و این همه در تخم مرغ خام است.

تخم مرغ در خواب

تعبیر تخم مرغ در خواب:

سفيدي اگر در ظرف ديده شود به قول حق تعالي بر كنيزان دلالت مي كند اگر بيند كه از زنش تخمي بيرون آمد و پسر كافري به دنيا آورد. قول خداوند متعال (و مرده از زنده بیرون می آید) و اگر ببیند که زیر مرغ تخمی گذاشت و از مرغ شکافت، مرده ای برای او زنده می شود و پسر مؤمنی برای او متولد می شود. او به فرموده خداوند متعال (زندگی از مرده بیرون می آید) و ممکن است به تعداد هر مرغ برکت داده شود، زیر خروس تخم است و جوجه گوشتی بیرون می آورد، سپس معلمی در آنجا حضور دارد که تدریس می کند. پسران اگر تخمی بشکند باکره را گل می کند و اگر نتواند بشکند از آن ناتوان می شود و اگر به تخم ها بزند و زنش حامله باشد دستور می دهد که بیفتد و کنیز دارد از و اگر تخم‌مرغ‌های زیادی با او ببیند، پول و لذت زیادی دارد که از خراب شدن آن می‌ترسد و این همه در تخم‌مرغ خام است.

هر که بر سر خود آمرزش یا تخمی ببیند از مال خود در امان است و به عزت و جلال می رسد و گفته شده که تخم اگر ارزش زیادی داشته باشد، بر زنی ثروتمند و زیبا دلالت می کند. اگر بلند نبود به زن زشت دلالت می کرد و می گفتند هر که تخم آهنی بر سرش دید به وسیله ای بزرگ رسید گویا در سپر مستحکمی هستم پس آن را به شهر می دهم. من وسطی هستم چون قوچ، آن را بر قوچ گردان گذاشتم و دیدم که شمشیر خود را ذوالفقار دارم، پس آن را نپوشیدم و در میان شما نداشتم. دیدم گاو را ذبح می کنند، آن را بر مرده یارانم گذاشتم و ساعدهای آهنین از اقوام اوست، شاید این تعبیر بر پسر یا برادرش بوده است.

تخم مرغ در خواب تعبیر خواب تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا