تعبیر خوردن در خواب ابن سیرین مال زیاد

خوردن در خواب

در این مطلب تعبیر خواب خوردن را از یکی از بزرگترین دایره المعارف های تعبیر خواب که کتاب دایره المعارف تعبیر خواب ابن سیرین می باشد خواهید یافت.

و خوردن از آن دلالت بر كثرت اولاد دارد و بعضى گفتند انجير رزقى است كه از عراق مى آيد و خوردن كمى از آن رزق بدون فريب است و بيشتر بيان كنندگان اين است كه انجير ستوده است زيرا خداى تعالى او را عزت فرمود. چنانکه در قرآن به آن سوگند یاد کرد سلام بر هر دو (و به این درخت نزدیک نشوید).

سیب: اهتمام انسان است و آنچه می کوشد، و به قدر هر که ببیند، از آن عزم رنج می برد، به اندازه ای که وصف شد، و گفته شد: سیب شیرین روزی حلال است. و ترش حرام است و هر کس را سلطان سیبی افکند، فرستاده ای است که در آن آرزو کرده است، و درخت سیب مردی مؤمن و نزدیک به مردم است، پس هر که ببیند سیب می کارد. درخت، سپس او یک یتیم بزرگ می کند

خوردن در خواب

خوردن در خواب

و اما گرسنگی: از دست دادن مال و شوق مستمری است و سیری رسیدن به مستمری و وعده پول و خوراک است.

و هر کس ببیند که او را دگرگون کرده و به ناهار دعوت می کند، رؤیت او حکایت از سفری نه چندان دور دارد، به سبب فرموده خداوند متعال: «این را از سفر خود یادگاری یافتیم.» اگر در وسط او را به غذا دعوت کرد. در روز، پس از خستگی در حال استراحت است، اگر او را به شام ​​دعوت کند، مردی را فریب می دهد و پیش از آنکه او را فریب دهد، او را فریب می دهد.

خوردن در خواب

خوردن در خواب

و هر کس ببیند که غذا خورد و آن را هضم کرد، از حرفه خود مراقبت می کند.

و هر کس در خواب ببیند که گوشت خود را خورده است از اندوخته و اندوخته خود می خورد و اگر گوشت دیگری را بخورد اگر خام بخورد از او یا یکی از نزدیکانش غیبت می کند و اگر گوشت دیگری را خورد. آن را پخته یا کبابی می خورد، سپس سرمایه دیگری را می خورد، خوردن گوشت خود دلیل بر این است که زنا کرده و از زحمت زهرش می خورد، خوردن گوشت مرد در تعبیر، مانند خوردن زن است، همینطور خوردن گوشت جوان در تعبیر قویتر از خوردن گوشت پیر است، اگر ببیند که گوشت زبان خود را می خورد، سود می برد.

و هر کس ببیند که از گوشت خود یا از گوشت دیگران می خورد و آنچه می خورد اثر ظاهری دارد، از مال خود یا از دیگری می خورد و اگر اثری نداشته باشد، غیبت می کند. اهل خانه یا دیگران، و هر کس گوشت مصلوب بخورد، مال حرام مرد بلند مرتبه را می خورد، اگر چیزی که می خورد اثری داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا