تعبیر موش در خواب ابن سیرین

تعبیر موش در خواب ابن سیرین

تعبیر موش در خواب

گفتار او صلوات الله علیه و آله و سلم: فاسقین پنج نفر است که کلاغ و بادبادک و عقرب و موش و سگ حریص را ذکر کرده است.

و در موشها زنند مادامی که رنگشان فرق نکند و اگر فرق کند سفید و سیاه در آنها باشد شب و روز است.

و صدای موش از نقاب و دزد و فاسق و تازیانه شغال ضرر است.

تعبیر موش در خواب

موش: زنی که فاسق یا دزد یا دارای بستر فاسد باشد، هر چند گروهی باشد و رنگ هایش متفاوت باشد، سیاه و سفید (شب ها و روزهایی هستند که در غفلت و نهان جان ها و بدن ها را قرض می دهند. موش نیز از اوست، خیری در او نیست، و گویند دزد حجاب است، خانه زوال فضل است، و روایت شده که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم پا به موش گذاشته‌ام، خرما از جناغش بیرون آمد، گفت: «زن بداخلاق داری؟» گفت: «بله».

تعبیر موش در خواب ابن سیرین

«الیربوعه: از ناهنجار، و او مردی است که دروغ می گوید.»

«و هر کس موش را در حال حفاری ببیند، دزد نقاب است، پس مراقب باشد».

هر کس در خواب ببیند که موش را کشته است، زن بدی پیدا می کند.

هر کس در خواب ببیند که تیر یا سنگ یا مهره ای به موش زده است، زن بدی را غیبت می کند یا به او بد می نویسد.

هر کس در خواب ببیند که موش را گرفته است، علیه زنی نقشه می کشد یا با او می خوابد.

«هر کس موش‌های بسیار سفید و سیاه را در جای شیب‌دار یا ناظر یا در چاه ببیند، عمرش کم می‌شود».

«هر کس ببیند که موش از بینی یا اندام تناسلی او بیرون آمده، به دختر بدی می‌رسد که خیری در آن نیست و اگر از مقعدش بیرون می‌آید، به زنی می‌رسد که خیری در او نیست. بیا بیرون.”

اگر کسی در خانه اش ویروسی ببیند، زنانی وارد او می شوند که خیری در آنها وجود ندارد.»

“اگر ماوس را رها کنید فرار می کند، مشکلات و درگیری ها را پیش بینی می کند.”

«کسی که موشی را در لباس یا در رختخواب خود ببیند، زنی است که او را مداخله می‌کند و هیچ خیری در او نیست».

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا