تعبیر غذا خوردن در خواب از دانشنامه ابن سیرین

خوردن در خواب

در مورد تعبیر خواب خوردن اقوال زیادی وجود دارد که در این مطلب از کتاب دائرةالمعارف تعبیر خواب ابن سیرین در مورد تعبیر خواب خوردن صحبت می کنیم.

خوردن در خواب

غذا و برای خوردن و کاسه چوبی نشان دهنده جراحت پول در سفر است و سفال نشان دهنده مجروح شدن آن در حضور و ظروف نقره ای است که همه آنها در تجارت و خانه سرو می شود مخصوصاً قندان و می گفتند کاسه و کاسه نشان دهنده زیبایی در اداره امرار معاش و سرنوشت انسان است، ارزش های خانه ای که خرج زیادی می کند، و می گفتند زن خارجی است، پس هر که ببیند زیاد پخته است. آنگاه از سلطان یا پادشاه غیر عرب پول هنگفتی به دست می آورد و گوشت و آبگوشت در دیگ و رزق شریفی که از آن با گفتار و شرب از آن گرفته می شود، و کفگیر مباشری خیریه ای است که بر دستانش می دود و نفقه می دهد. اهل بیت او و ثروتمند همان مرد است، بعضی از آن به آنها مبتلا شد و اگر آن را دید و نخورد و به آن دست نزد، مالی است که ضرر می کند.

خوردن در خواب:

و خوردن از آن دلالت بر كثرت اولاد دارد و بعضى گفتند انجير رزقى است كه از عراق مى آيد و خوردن كمى از آن رزق بدون فريب است و بيشتر بيان كنندگان اين است كه انجير ستوده است زيرا خداى تعالى او را عزت فرمود. چنانکه در قرآن به آن سوگند یاد کرد سلام بر هر دو (و به این درخت نزدیک نشوید).

و اما گرسنگی، از دست دادن پول و اشتیاق برای مستمری است و سیری رسیدن به مستمری، وعده پول و غذا است.

خوردن در خواب

و هر كه بيند ديگرى است كه او را به ناهار دعوت مى كند، رؤيتش حاكى از سفرى است نه چندان دور، به فرموده حق تعالى: {ما اين سفر خود را بنايى يافتيم، اگر در ميانه او را به خوردن دعوت كرد. روز، سپس او از خستگی خود استراحت می کند.

و هر کس ببیند که غذا خورد و آن را هضم کرد، از حرفه خود مراقبت می کند.

و هر کس ببیند که گوشت خود را خورده از اندوخته و اندوخته مال خود می خورد و اگر گوشت دیگری را بخورد اگر خام بخورد از او یا یکی از نزدیکانش غیبت می کند و اگر گوشت دیگری را خورد. آن را پخته یا کبابی می خورد، سپس سرمایه دیگری را می خورد، غلبه و خوردن گوشت خود دلیل بر این است که زنا می کند و از زحمت زهرش می خورد، خوردن گوشت مرد در تعبیر مثل خوردن زن است. همینطور خوردن گوشت جوان در تعبیر قویتر از خوردن گوشت پیر است، اگر ببیند که گوشت زبان خود را می خورد از زبانش سود می برد.

خوردن در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا