تعبیر نوازش در خواب “دایره المعارف تعبیر خواب”

در تعبیر نوازش در خواب اقوال فراوانی وجود دارد از جمله این مقاله که در آن به تعبیر نوازش در خواب می پردازیم و محتمل ترین نظر در تعبیر آن رؤیت است.

نوازش در خواب

خواب های ابن سیرین

و نوازش در خواب اختلاط و محبت است و اگر ببیند که او را در آغوش می گیرد و سر در دامان او می گذارد سرمایه مال او را می دهد و نزد او می ماند.

در مورد بوسیدن با رغبت، حاجت را پیروز می کند و بوسیدن پسر، محبت بین پدر پسر و کسی است که او را می بوسد، و بوسیدن غلام، محبتی است که می آید و صاحبش.

اگر ببیند که مردی بین چشمانش بوسید، ازدواج می کند و گاز گرفتن مکر است و از بغض گفته می شود و می گویند گاز گرفتن بیانگر علاقه زیاد به هر گزیده ای است، خواه انسان باشد یا غیر. از او، همسرش، پول، و همچنین هر یک از اعضا نشان دهنده یکی از بستگان

و اما دیسک، حریص است و اگر از گوشت در دستش مانده بود، از حرصش سود می برد.

و اگر باسنش را نیشگون بگیرد در زنش به او خیانت کند و اگر شکمش را نیشگون بگیرد به پول بیت المال خود طمع کند و اگر در دستش نیشگون بگیرد به پول برادرانش طمع کند. نور در تعبیر هدایت است و تاریکی گمراهی است و راه تاریک ضلالت و ظلم از راه است و خرابی از مکان ها گمراهی است برای هر که ببیند در آن است اگر صاحب راه باشد. جهان

نوازش در خواب تعبیر نوازش در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا