تعبیر اشک در خواب ابن سیرین

تعبیر اشک در خواب ابن سیرین

اشک در خواب

ممکن است برخی در خواب گریه و اشک ببینند و در تعبیر اشک در خواب بیش از یک قول وجود دارد، بنابراین در این مطلب تعبیر تعبیر خواب ابن سیرین و دائرةالمعارف ابن سیرین را خواهید دید.

اشک در خواب

 • اشک والبارد او شادی و اندوه گرم
 • و هر که بدون گریه اشک بر صورت خود ببیند نسب خود را بدنام می کند و سخنان خود را از ساعت خود اجرا می کند و اگر بیند که اشک در چشمانش می ریزد در امر دین مال حلال پس انداز می کند و نمی خواهد آن را نشان دهد. چپ با پسر دخترش ازدواج کرد، از غضب خدا به خدا پناه می بریم، و اما فاضلاب، هر که دید تجاوز کرده، قرضش را می پردازد، وگرنه از زیر بار آنها نجات می یابد. و یا به مردمان کاری را که انجام داده اند پاداش دهد و گفته شد که بلغم دلیل بر پسر است با دلیل که گربه از مخاط شیر متولد شده است.
 • و اما گریه، شادی و تپش قلب است که از امری مانند نزاع و مسافرت یا ازدواج برمی‌آید و صبر، هر کس آن را ببیند که گویی بر زیان شکیبایی می‌کند، به تعالی و امان می‌رسد. قول حق تعالی: {الذین ثواب جاوا لهم صبروا} و اضطراب پشیمانی از امری یا گناه و توبه از آن است و وصلت دلیل بر از بین رفتن قول حق تعالی است که «تا زمین گرفته شود آن را تزئین کن». }
 • و گریه با چشم خنده و شادی است و اگر همراه با زاری و جیغ و جنگ باشد، بلا و آسودگی است.
 • و اما تعبیر مخالف و وارونه، گفتارشان در مورد گریه این است که شادی است و در خنده غم است و مانند قولشان در مورد برخورد دو پا و جنگ خورشید و ماه اگر از هم باشند. جنسیت، که مرده غالب است.
 • گریه شادی است، زیرا با آن ناله بود، مصیبت بود و در خنده غم بود و اگر خندان بود خوب بود.
 • اشک در خواب تعبیر خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا