تعبیر دیدن فرشتگان در خواب ابن سیرین

در این مقاله تعبیر دیدن فرشتگان در خواب توسط ابن سیرین در دایره المعارف تعبیر خواب امام بزرگوار ابن سیرین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بزرگترین و مهم ترین دایره المعارف در تعبیر خواب به شمار می رود.

از اباالفضل احمد بن عمران الحراوی در مکه، رضی الله عنه، شنیدم، گفت: شنیدم که ابا بکر بن قاری می گفت: شنیدم که ابا بکر جعفر بن الخیاط شیخ عادل می گفت. : پیامبر صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که جمعی از فقیران فربه عرفان را با او نشسته و سپس آسمان شکافته شد و جبرئیل و ملائکه با او نازل شد. دستها کاسه و کوزه بود، روی دست فقیر آب می ریختند و پاهایشان را می شستند، چون به من رسیدند، دستم را دراز کردم و به یکدیگر گفتند: بر دستانش آب نریزید که او نه یکی از آنها پس گفتم یا رسول الله اگر از آنها نیستی من آنها را دوست می دارم درود خدا بر او باد مؤمن با آن که دوستش دارد پس ریخت. آب روی دست هایم تا آن ها را شستم.»

استاد ابوسعید رضی الله عنه می فرماید: دیدن فرشتگان در خواب، اگر شناخته شده و شادمان باشند، بیانگر ظهور چیزی به خواب بیننده، جلال، قوت، بشارت و پیروزی پس از ظلم و یا بهبودی پس از آن است. بیماری یا امنیت پس از خوف، یا آسانی پس از تنگدستی، یا مال پس از فقر، یا آسایش پس از سختی، و مستلزم آن است که حج را به جا آورد، صاحب آن یا هجوم آورد و شهید شود.

دیدن فرشتگان در خواب

تعبیر دیدن فرشتگان در خواب:

هر کس در خواب ببیند که با جبرئیل و میکائیل دشمنی می کند یا با آنها مجادله می کند در امری است که ساعت به ساعت انتقام خدای سبحان برطرف می شود و نظر او موافق نظر یهودیان بود. به خدا پناه ببر

هر کس ببیند که از جبرئیل طعام گرفته است ان شاء الله از اهل بهشت ​​خواهد بود.

هر کس میکائیل علیه السلام را ببیند در هر دو خانه منّت می گیرد اگر عبادت داشته باشد و اگر عبادت ندارد بترسد.

و اگر او را در شهر یا روستایی ببیند که مردم آن عموماً باران می بارد و قیمتها در آن ارزان است، اگر با بیننده سخن گفت یا چیزی به او بدهد، لطف و سرور می شود زیرا او ملک رحمت است.

هر کس اسرافیل علیه السلام را ببیند که غمگین است و بر تصاویر می دمد و گمان می کند که آن را به تنهایی شنیده است نه دیگران، بیننده خواب می میرد.

دیدن فرشتگان در خواب:

و هر که فرشته مرگ را شاد ببیند شهید می میرد و اگر او را خشمگین ببیند بدون توبه می میرد.

هر کس ببیند که با او کشتی می گیرد، صرعش مرده است و اگر صرعش از مرگ شفا نمی یافت، خداوند او را نجات داد و می گفتند هر که فرشته مرگ را ببیند عمرش طولانی می شود.

و از حمزه الزیات روایت شده است که گفت: فرشته مرگ را در خواب دیدم، گفتم ای فرشته مرگ، به خدا تو را می خواهم، آیا در ذلت من نزد خدا خیری هست؟

گویا یکی از فرشتگان به فرزند رزق، فرزندی عالم، نیکوکار و خوش اخلاق، او را بشارت می دهد، به سبب فرموده خداوند متعال به سخنی از او بشارت می دهد. من فقط فرستاده پروردگارت هستم تا پسری پاک به تو عطا کنم.

هر که فرشتگان را ببیند که بشقاب های میوه در دست دارند، شهید از دنیا می رود

هر کس ببیند یکی از فرشتگان به خانه او وارد شده، از ورود دزد به خانه او بر حذر باشد.

هر کس در خواب ببیند که فرشته ای اسلحه او را از او گرفت، به این معنی است که قدرت و لطف او از بین می رود و ممکن است همسرش را ترک کند.

دیدن فرشتگان در خواب

دیدن فرشتگان در خواب:

هر که ببیند فرشتگان در جایی هستند در حالی که از آنها می ترسد، در آن مکان فتنه و جنگ می شود.

هر کس ببیند که فرشتگان در موضع جنگ هستند، بر دشمنان پیروز می شود و اگر ببیند که در دستانش زانو زده اند یا بر او سجده می کنند، به آرزوهایش می رسد و یاد و فرمانش بالا می رود.

و هر که ببیند با پادشاهی کشتی می گیرد، ذلت و خواری پس از جلال به او می رسد.

و اگر مريضى را ببيند كه گويا پادشاه است، نزديك مرگش عاشق پادشاهى شود

هر که ببیند فرشتگان از آسمان به صورت آنها به زمین نازل شده اند، این دلیل بر شکوه اهل حق و خواری اهل باطل و حمایت از مجاهدان است.

هر کس ببیند که با فرشتگان پرواز می کند یا با آنها به آسمان می رود و برنمی گردد، در دنیا شرفیاب می شود و سپس شهید می شود.

هر کس در خواب ببیند که به فرشتگان می نگرد، مصیبت به او می رسد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «روزی که فرشتگان را ببینند، در آن روز برای مجرمان بشارت نیست».

اگر کسی در خواب ببیند که فرشتگان او را لعن می کنند، دلیل بر ضعف دین اوست

هر کس ببیند که فرشتگان غوغا می کنند، خانه و خانه اش را خراب می کند.

دیدن فرشتگان در خواب

در دیدن فرشتگان نیز در خواب:

گروهی از فرشتگان در دیار و محله یا روستایی برای عالم یا زاهدی در آنجا می میرند یا مظلومی کشته می شوند یا خانه ای برای مردمی ویران می شود.

گویی فرشتگان هم چنین صنایع دستی می‌کردند، این نشان دهنده دلبستگی او به هنر اوست.

هر کس ببیند فرشته ای به او می گوید کتاب خدای سبحان را بخوان پس اگر اهل نیکی است عزت می یابد و اگر از مردم نیکو نیست مراقب باشد زیرا خداوند متعال می فرماید بخوان. کتاب شما، برای خودتان کافی است که امروز علیه شما حساب کند.»

هر که فرشتگان را در مکانی بر اسب ببیند در آنجا هلاک می شود.

و هر که نویسندگان ارجمند را ببیند به سعادت و سرور دنیا و آخرت می رسد و اگر از اهل صالح باشد عاقبت به خیر می شود.

و بعضى از علما گفته اند: ديدن پادشاه به صورت پير، گواه زمان گذشته است و ديدن او به صورت مردان جوان دليل بر زمان حال است و ديدن او به صورت پسر دليل است. از زمان آینده

هر که ببیند به صورت فرشته درآمده اگر گرفتار شد آسوده می شود و اگر در بردگی باشد آزاد می شود و اگر بزرگوار باشد امامت می شود. اگر بیمار باشد، این رؤیا نشان دهنده مرگ او است.

و هر کس ببیند که فرشتگان به او سلام می کنند، خداوند به او بصیرت می بخشد و بر او مهر نیکی می زند.

و روايت شده است كه شموئل تاجر يهودى در خواب ديد و در سفر بود گويى فرشتگان بر او دعا مى‏كنند، از رسولى سؤال كرد و گفت: تو در دين خدا وارد شوى. و شریعت رسولش صلی الله علیه و آله و سلم، زیرا خداوند متعال می فرماید: «او است که بر شما و فرشتگانش صلوات می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورند.» پس مسلمان شد و خدا او را هدایت کرد، مسلمان شدنش این است که از طرف رقیبی که خواسته بود، بدهکار فقیری را دید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا