تعبیر رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط ابن سیرین

تفسیر رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم

ابوالقاسم عمر بن محمد بصری در تنیس به ما گفت، گفت: علی بن مسافر به ما گفت، گفت: احمد بن عبدالرحمن بن وهب به ما گفت، گفت: عمویم به من گفت: گفت: ابوبشر از ابن شهاب به من گفت، گفت: ابوسلمه بن عبدالرحمن به من گفت که ابوهریره گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. درود می‌گوید: هر که مرا در خواب ببیند، گویا مرا در بیداری دیده است، زیرا شیطان به من شبیه نیست.

ابوالحسن عبد الوهاب بن الحسن الکلابی در دمشق به ما گفت، گفت: ابو ایوب سلیمان بن محمد خزاعی از محمد بن مصفا الحمصی علی علیه السلام به من گفت. از یحیی بن سعید قطان از سعید بن مسلم از انس بن مالک که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که مرا در خواب ببیند داخل آتش نمی شود.

تفسیر رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم

تعبیر رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط ابن سیرین

و ابوبکر محمد بن احمد بن محمد اصفهانی در مکه به ما گفت که خداوند متعال در مسجد الحرام نگهبانی می داد رانی در خواب.

استاد ابوسعید رضی الله عنه می فرماید: خداوند محمد صلی الله علیه و آله را رحمت جهانیان فرستاد، پس خوشا به حال کسانی که او را در زندگی خود دیدند، پس از او پیروی کنید و خوشا به حال کسانی که او را در خواب ببینند، زیرا اگر او را بدهکار ببیند، خداوند قرض او را می پردازد و اگر او را بیمار ببیند، خدا او را شفا می دهد و اگر او را جنگجو ببیند، خداوند او را یاری می کند. اگر او را جنگجو ببیند، خداوند او را یاری می کند، او را از زیارت خانه خشنود دید، و اگر او را در زمین بایر که حاصلخیز بود، یا در جایی که ظلم گسترده بود، به جای ظلم دید. انصاف یا در جای ترسناک امنیت خانواده اش اگر او را در قیافه دید و اگر او را رنگ پریده و لاغر یا از دست رفته دید، نشان دهنده ضعف دین در آن مکان و ظهور است. بدعت، و همچنین اگر او لباس کهنه را دید

تعبیر رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط ابن سیرین

و اگر ببیند که خون او را پنهانی از محبت او نوشید، در جهاد شهید می شود.

و اگر ببیند آشکارا نوشیده است، نشانگر نفاق اوست و در خون اهل بیت خود داخل شد و آنان را به قتل رساند.

و اگر او را ببیند که گویی مریض است و از بیماری شفا می یابد، اهل آن محل پس از فساد اصلاح می شوند، و اگر او را سوار ببیند، قبرش را سواره زیارت می کند. اگر او را پیاده ببیند، پیاده به عیادتش می رود.

و اگر او را ایستاده ببیند فرمان او و امام زمانش راست است و اگر ببیند که در محل خرابه های عمر اذان می خواند در آن مکان.

و اگر ببیند که پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفته است، یکی از اولاد او می میرد.

و اگر تشییع جنازه او را در نقطه ای ببیند، در آن مکان مصیبت بزرگی پیش آمد

و اگر ببیند که در تشییع جنازه او تا قبرش شرکت کردند، به بدعت گرایش پیدا کرد

و اگر ببیند که قبر او را زیارت کرده است، مال زیادی به دست می آورد

و اگر در خواب ببیند که او فرزند پیامبر است نه از اولاد او، رؤیتش نشانگر صداقت ایمان اوست.

و اگر ببیند که پدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، نشانگر ضعف دین او و ضعف ایمان و یقین اوست.

تفسیر رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم

تعبیر رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط ابن سیرین

هر که خواب ببیند پدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، بیانگر ضعف دین و ضعف ایمان و یقین اوست، در دامان من گفت: خوب دیدم که فاطمه اراده کرد. ان شاء الله پسری به دنیا بیاور تا در دامان تو قرار گیرد، پس فاطمه الحسین علیه السلام به دنیا آمد و در دامان او قرار گرفت.

و روی آن

زنی گفت: ای رسول خدا در خواب دیدم که گویی مقداری از بدن تو در خانه من است، گفته شد: فاطمه پسری به دنیا می آورد و تو به او شیر می دهی.

و اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ببیند که چیزی از لذت دنیا، یا غذا یا نوشیدنی به او داده است، خوب است به آنچه به او داده، دریافت کند. اگر آنچه به او داده است فقیر باشد، مانند هندوانه و غیره، از امر بزرگی نجات می یابد، جز اینکه آزار و خسته می شود.

از یکی از اعضایش صلوات الله علیه با بیننده آن را ایمن کرده است چون بر بدعت است ابا الحسن علی بن البغدادی را در مشهد علی بن ابی طالب رضی الله عنه شنیدم. از او خشنود شد و گفت: ابن ابی طبیب بینوایان گفت: ده سال ناشنوا بودم پس به مدینه آمدم و شب را بین قبر و منبر گذراندم و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را دیدم. و سلام بر او در خواب و گفتم: یا رسول الله گفتی: هر که برای من وسیله ای بخواهد شفاعت من بر او واجب می شود.

تفسیر رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم

رؤیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (تعبیر خواب ابن سیرین):

عبدالله بن الجلاء نقل می کند که مدتی وارد شهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدم و در تنگدستی به سر می بردم و بر قبر رسول خدا نزد او رفتم. و بر او و دو یارانش رضی الله عنه سلام کردم، سپس گفتم: یا رسول الله من فقیر هستم و میهمان شما هستم، پس نانى به من داد و من مقدارى از آن را خوردم. متوجه شدم که مقداری از نان در دستانم است، از ابوالوفاء قاری الحراوی گفت: مصطفی رضی الله عنه را در خواب دیدم. در فرغانه سال سیصد و شصت.

سپس خوابیدم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که گویا رنگش عوض شده است، پس حضرت به من فرمود: آیا قرآن، کلمات را می خوانی. خدای سبحان در دست مردمی است که سخن می گویند و قرائت شما را نمی شنوند بعد از این جز آنچه خدا بخواهد نخوانید بر وصله پس اهل حدیث و اهل نظر نزد من آمدند و فتوا دادند که من آخر سخن می گویم، زیرا فرمود: «الا إِذا بِاللَّهِ أَنْ یَسْتَعْناً» سپس بعد از چهار ماه در جایی که اول خوابیده بودم خوابیدم و پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم. در خواب صورتش درخشید و به من گفت: تأیید شد گفتم: آری یا رسول الله فرمود: هر که توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد، زبانت را بیرون بیاور، پس زبانم را با آن پاک کرد. انگشت سبابه اش را گفت: اگر در دست مردم هستی و کتاب خدا را می خوانی، از خواندن دست بردار تا سخنان خدا را بشنوند، پس توجه کردم و زبانم به لطف خدا و از جانب او باز شد. .

و این را بگو

مردی از لوله ها مریض شد و شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله را دید که گویی به او می گوید: «اگر از بیماری خود سلامتی می خواهی، نه، نه، بگیر. هنگامی که از خواب بیدار شد، ده هزار درهم برای سفیان ثوری رضی الله عنه فرستاد و به او دستور داد که آن را بین فقرا تقسیم کند، نه درخت زیتون، زیرا خداوند متعال آن را در کتابش توصیف کرده است. گفت: نه شرقی و نه غربی، و منفعت پول تو، همدردی فقرا با توست.

به ما خبر دادند که مردی در خواب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و از ناراحتی آن حضرت شکایت کرد.

به او گفت: نزد علی بن عیسی برو و به او بگو آنچه را که کار تو را سامان می دهد به تو می پردازم، پس گفت یا رسول الله با چه نشانه ای؟وزارت نزد او و چون آگاه شد آمد. به على بن عيسى كه در آن زمان وزير بود، داستان او را ذكر كرد، گفت: راست مى گويى، چهارصد دينار به او داد.

و مردی را به نام مراد از اهل بصره ذکر کرد و طیالسه می فروخت، گفت جادوگری از برخی از والیان اهواز فرستاد و من در قیمت آن با او اختلاف داشتم، پس دشنام داد. ابوبکر و عمر رضی الله عنهم پس قدر و منزلتش مرا از اجابت او باز داشت فلانی ابوبکر و عمر را لعنت کرد به او ای رسول خدا. گفت: «او را نزد من بیاور»، نزد او می‌روم، او را موعظه می‌کنم و آنچه را از رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدم به او می‌گویم، پس رفتم و وقتی به خانه اش رسیدم صدای ناله را شنیدم و گفتند مرده است.

و ابن سیرین مردی که متهم به دینش نبود، نگران آمد و گفت: دیروز را در خواب دیدم که گویا پاهایم را بر صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته ام. ، و به او فرمود: آیا شب را با کفشهایت گذراندی سلام بر او

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا