تعبیر چاه در خواب (تعبیر خواب ابن سیرین)

تعبیر چاه در خواب (تعبیر خواب ابن سیرین)

خواب خانه قدیمی عمویم را دیدم که در آن چاهی بود و در آن چاه بچه کوچکی بود که هرگز نمی توانست از آن بیرون بیاید، فقط دختر عمویم برای غذا خوردن بیرون می رفت و او دوباره بیرون می رفت، به او گفتم چرا او را با خود بیرون نبرید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا