تعبیر مرگ در خواب ابن سیرین

 

تعبیر مرگ در خواب توسط ابن سیرین را از داخل دایره المعارف ابن سیرین در این مقاله خواهید دید.در تصاویر رویایی مختلف ممکن است مرگ به اشکال مختلف باشد.ما همه این تصاویر را خواهیم شناخت.

مرگ در خواب دلیل بر بازگشت ودیعه یا نجات بیمار از بیماری یا زندانی از زندان است و ممکن است بیانگر ملاقات با غایب باشد دفن او را صلاح نخواست.

هر كه ديد كه مرده و مرده اي نيست، حاكي از تخريب خانه اي از خانه اوست، بلكه گفته شد كوري در بصيرت و عمر طولاني و مرگ و فقر و مسافرت است. و مرگ را در نکاح عمومی گفته اند، زیرا مرگ نیاز به طبیب و شستن دارد مانند متاهل.

تعبیر مرگ در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که مرد و حامله است و دفن نشده است، بر دشمنان خود پیروز می شود

هر کس ببیند بعد از مرگش زنده شد، پس از فقر خود بی نیاز می شود یا بعد از گناه توبه می کند.

هر که ببیند: مرده مریض است، دینش بر عهده اوست، و اگر اهل قبور بیرون بروند و همه طعام مردم را بخورند، قیمت طعام گزاف است، و آنچه میت درباره آن گفته است. خود یا در مورد دیگران در خواب صادق و صادق است.

هر که ببیند: مرده خوش حالت و خندان، پس چنین است

هر کس ببیند بر مرده ای نماز می خواند، مردی را که دل ندارد، پند می دهد.

هر که ببیند در رکاب مرده ای قدم برمی دارد، از او الگو می گیرد

هر که دید: امام از دنیا رفت، کشور خراب شد و بالعکس، و مرگ حسرت گناه کبیره است.

هر که ببیند: برهنه مرد، فقیر است، اما اگر بر قالی باشد دنیا برایش ساده می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که پسرش مرده است، از دست دشمن نجات می یابد

هر کس ببیند که مرده و دفن شده است، غلام به رهایی او اشاره می کند و اگر ازدواج نکرده باشد، ازدواج می کند.

تعبیر مرگ در خواب ابن سیرین

و اگر بیمار ببیند که ازدواج می کند، می میرد، و مرگ دلیل خوبی است بر کسانی که بیمناک یا اندوهگین بودند، و مرگ برادران دلیل بر مرگ دشمنان است.

هر کس ببیند در میان مردگان است، از منافقان است

هر که دید: با مرده ای همراهی می کند، پس در حال سفر به دور است

هر که ببیند در غسل است از غم و اندوه دنیا و گناهان نجات می یابد و کارش بالا می رود.

هر که ببیند: مرده گویا زنده است، برای او مرده ای زنده است

کی دید:

اگر مرده مشغول یا خسته باشد همین کار را انجام می دهد و اگر مریض باشد مسئول بدهی خود است.

و اگر ببیند که صورتش سیاه است، کافر از دنیا رفت

هر که ببیند او زنده و مرده است، یهودی، مسیحی یا پیرو بدعت به او سلام می کند.

هر کس ببیند: زنده به مرده چیزی بخورد یا بیاشامد، پس در پولش ضرری به او می رسد.

هر که ببیند: مرده به او غذا می دهد، سپس روزی شریفی به دست می آورد

اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای به دست او گرفته می شود، از طرفی ناامید پول به دست او می افتد

صحبت با مرده عمر طولانی و گرفتن از مرده روزی است

اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای پیراهن کهنه یا کثیف خود را به او می دهد، نیازمند است.

کی دید:

مرده معروف را می بوسد، زیرا از میت با علم به جا مانده بهره می برد، یا اگر گفته شود هر که ببیند مرده ای را می بوسد و بیننده خواب مریض است می میرد.

هر که دید: مرده ای او را بزند، بهتر از مسافرت می شود

هر کس مرده ای را در خواب ببیند، خوابش برایش در آخرت مایه آرامش است و اگر ببیند زنده ای با مرده همخوابه است، عمرش طولانی می شود.

هر که ببیند: زنده در میان مردگان، راه دوری می کند و دینش را تباه می کند

کی دید:

او تا زنده است با مردگان است، زیرا با مردمی که دینشان فساد است می آمیزد

هر که ببیند: که مادرش بمیرد، دنیایش را تباه کند و حالش را خراب کند

اگر کسی در خواب ببیند که برادرش در حال بیماری مرده است، این همان مرگ اوست

اگر کسی در خواب ببیند که همسرش در حال مرگ است، صنعت او که در آن مستمری او بود، خراب می شود

هر که ببیند برای مرده ای دعا می کند، برای مردی که در دینش فاسد است شفاعت می کند.

هر که ببیند: مرده ای که در دریا غرق می شود، گرفتار گناهان می شود

هر که ببیند: مردگان از قبر بیرون آمده اند، زندانیان را آزاد می کند، و چه بسا مرگ ناگهانی بیانگر سرعت مال برای فقرا باشد، و رحلت پیامبران در خواب، دلیل بر ضعف دین است. و زندگی آنها برعکس آن است

مرگ پدر و مادر سختی زندگی، مرگ زن دنیای گمشده، مرگ فرزند قطع ذکر، و نماز میت بر میت باطل است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا