تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ابن سیرین

در این مقاله تعدادی از تعبیر خواب ابن سیرین آورده شده است و او را بزرگترین دایره المعارف تعبیر خواب می دانند که اصلاً در اسلام وجود دارد و او دانشمند «ابوبکر محمد بن سیرین البصری» است.

دیدن آستان در خواب:

اگر در خواب پیامبر یا وصی را مؤاخذه کند، دوستی را ملامت کند که بیانگر توبه و برگشت گناه اوست، اندرز دلالت بر محبت دارد، ولی هر که ببیند خود را پند می دهد، عمل کرده است. که پشیمان است

دیدن گوساله در خواب:

در خواب فرزند ذکور است اگر گاوی او را به دنیا آورد و گوساله بریان شده به روایت ابراهیم صلی الله علیه و آله امان از ترس است و گوساله پسری است نیکوکار.

همچنین بینایی او حاکی از اضطراب و پریشانی و خروج از اطاعت خداوند سبحان و جل جلاله است پس اگر زنی او را ببیند حکایت از شادی و لذت و نیز نشان دهنده نزاع است گوساله چاق دلیل بر این است که پیروزی بر دشمنان

 • اگر کسی در خواب ببیند که گوشت گوساله می خورد، پولی به او می رسد.
 • و هر کس ببیند که گوساله ای بر دوش گرفته و در خانه خود آورده است، خانه اش تحت تأثیر قرار می گیرد.
 • تعبیر خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب ابن سیرین: دیدن پیرزنی در خواب:

  در خواب عجز است و ممکن است دلالت بر دنیا داشته باشد و دلالت بر آخرت داشته باشد و بر گاو نیز دلالت کند زیرا از نامهای آن نیز می باشد دیدن پیرزنی در خواب ممکن است بیانگر حاملگی بعد از ناامیدی باشد ممکن است نشان دهنده حیله گری و فریب باشد.

  پیرزن بیمار «معلول» است و اگر دوباره دختر شود دیگر از بین رفته است.

  پیرزن کافر «مال حرام» است و پیرزن مسلح پول حلال است و هر که پیرزن شود آبرو می‌یابد و پیرزن لاغر سال خشکسالی است.

  هر که ببیند پیرزنی در خانه اش وارد می شود، دنیایش به سراغش می آید و اگر ببیند که از خانه بیرون می رود، دنیایش از بین می رود.

  دعا در خواب:

  در خواب عبادت در بیداری یا نماز است و دعا دلیل بر رسیدن به مقصد و نیز برای فرزند است.

  اگر دعا شدیداً غالب و نعره دار باشد، بیانگر مصیبت یا وسوسه است، چه بسا که دعا هم اگر سر و صدا داشته باشد، بیانگر کمبود باران باشد، اگر دعا سبک باشد، برای او پسری مبارک خواهد بود.

  هر کس ببیند که از دعا دوری می کند، حرام می شود

  هر که ببیند با خدای تعالی مناجات می کند به خیر و برکت می رسد و دعا در اینجا حاکی از برآورده شدن حاجت است و گفته شد دلالت بر اجابت دارد، مخصوصاً اگر در خانه های خدا باشد، مانند مساجد. .

 • هر کس ببیند که در تاریکی پروردگارش را می خواند، از اندوه نجات می یابد.
 • هر که ببیند مردی را می خواند، از ترس او را دعا می کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا