تعبیر دیدن چوب ماهیگیری در خواب

تعبیر دیدن چوب ماهیگیری در خواب

تعبیر دیدن عصا در خواب ابن سیرین قلاب در خواب وسیله ابتدایی صید ماهی است که سال را در آن می گذارند و ماهی برای خوردن آن می آید و صید می شود دیدن چوب ماهیگیری در یک خواب معانی زیادی دارد که به حالت خالی یا شکسته بودن قلاب و غیر آن بستگی دارد و ما تعابیر آن را برای زنان دختر و مرد مجرد توضیح می دهیم.

دیدن چوب ماهیگیری در خواب توسط ابن سیرین

 • عالم بزرگوار ابن سیرین گفته که سیناره ماهیگیری در خواب اشاره دارد به امرار معاش گسترده و خوب
 • هر که در خواب خود را در حال ماهیگیری ببیند، نشانه آن است موفقیت در مطالعه.
 • همچنین نشان دهنده موفقیت در کار است.
 • چشم انداز خط ماهیگیری را قطع کنید ماهیگیری نماد شکست و ناامیدی است.
 • خواب پرتاب چوب ماهیگیری به دریا نشان دهنده تلاش است و سخت کوشی بصیر در کارش برای رسیدن به اهدافش.
 • دیدن صید یک ماهی بزرگ با قلاب نمادی از به دست آوردن خیر بزرگ، به اندازه اندازه ماهی است.
 • قلاب در را ببینید آب آلوده این نماد بدبختی ها و مشکلات است.
 • خواب انداختن قلاب در آب شیرین بیانگر آن است دورویی و فریب بیننده.
 • تعبیر دیدن چوب ماهیگیری در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن قلاب و در دست گرفتن آن در خواب دختر مجرد، نشان دهنده این است موفقیت در محل کار.
 • این نشان دهنده تحقق قریب الوقوع جاه طلبی ها است.
 • دیدن تیرک شکسته در خواب دختر نامزد، بیانگر انحلال نامزدی است.
 • چه کسی را می بینید که او را گرفت ماهی کوچک اندازه نشانه ازدواج با مرد فقیر است.
 • کی رو تماشا میکنی طعم قلاب در خواب نشان از ازدواج با مرد خوب و مناسب و خوشبختی با او دارد.
 • چه کسی از قلاب برای هدفی غیر از ماهیگیری استفاده می کند نشان می دهد پراکندگی و سرگشتگی.
 • اهمیت دیدن چوب ماهیگیری در خواب برای زن متاهل

 • با دیدن اینکه او ازدواج کرده است میله های ماهیگیری استفاده می شود و ماهی زیادی گرفتم که نشان دهنده خبر خوشحال کننده ای است که می شنوید.
 • که برایشان مشکل است قلاب گرفتن و استفاده از آن نشان از دشواری بیننده در انجام مسئولیتی است که بر عهده دارد.
 • از جانب از دست دادن قلاب او در خواب بیانگر تعداد زیادی از مشکلات زناشویی است.
 • دیدن ساختن قلاب با دست نشان دهنده این است که او هست همسر معتبر.
 • تعبیر دیدن چوب ماهیگیری در خواب برای زن باردار

 • دیدن چوب ماهیگیری و ماهیگیری با آن نشانه بچه دار شدن است نر.
 • صید ماهی ماهی بزرگ در خواب بیانگر سهولت زایمان است.
 • تعبیر دیدن چوب ماهیگیری در خواب برای مرد

 • آن مرد را ببینید یک نهنگ شکار می کند در خواب، قلاب نشانه کسب سود در تجارت است.
 • پرتاب قلاب بدون فایده نشان می دهد سطحی بینا و بی اهمیتی او.
 • لطفاً خوابی را که مایل به تعبیر آن هستید با ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید و ما به آن پاسخ داده و توضیح خواهیم داد..

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا