تعبیر دیدن قاضی در خواب به روایت الوسیمی

تعبیر دیدن قاضی در خواب به روایت الوسیمی

تعبیر دیدن قاضی در خواب به تعبیر العصیمی: قاضی مردی قانون است که در بین مردم عدالت برقرار می کند و در بین مجرمان قصاص را قضاوت می کند و برای احیای حقوق مظلوم و بی گناه تلاش می کند. رویا با توجه به جزئیات دید و موقعیت اجتماعی بیننده، معانی و معانی بسیاری دارد، از جمله نیکی.

دیدن قاضی در خواب یک زن مجرد

 • وقتی دختر مجردی در خواب قاضی را در خواب ببیند، نشان دهنده اجرای عدالت در زندگی اوست. و نفرت او از بی عدالتی.
 • اما اگر خود را قاضی بین دو طرف ببیند و بین آنها عدالت برقرار کند، این نشان دهنده … موفقیت آن در تحصیل و رسیدن به درجات عالی.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که در خواب بین مردم نقش قاضی بازی می‌کند، با اینکه صلاحیت این کار را ندارد و به ناحق حکم می‌کند، بیانگر زیان مالی یا خانه‌اش است. اما خداوند پشتیبان او خواهد بود.
 • تعبیر خواب قاضی در خواب زن متاهل

 • زن متاهلی که در خواب می بیند که قاضی می شود پس از اینکه دو زن نزد او آمدند و اختلاف خود را به او گفتند و او عدالت را اجرا کرد، نشان از … اخلاق خوبش حسن شهرت و معاش فراوان او.
 • اگر زن شوهردار خواب ببیند که شوهرش به او متوسل می شود و در موردی با او بحث می کند و در حالی که او را گمراه می کند، نظر او را می گیرد، نشانه آن است که دچار مشکل می شود وضرر بزرگ.
 • تعبیر دیدن قاضی در خواب زن حامله

 • زن حامله ای که در خواب ببیند بین فرزندانش به عدالت و درایت داوری می کند و از ظلم یک طرف به زیان طرف دیگر خودداری می کند، نشان از خیر و خوبی در راه است.
 • در مورد کسی که خواب می بیند شوهرش با دیگران دعوا می کند و از او می خواهند که بین آنها عادلانه قضاوت کند، اما او بدون حق به نفع شوهرش حکم می کند، این نشان از … غم و اندوه در نتیجه از دست دادن یکی از فرزندانشان.
 • تعبیر دیدن قاضی در خواب مرد

 • وقتی مردی در خواب ببیند که بین بسیاری از طرفین که با هم نزاع کرده اند قاضی است و موفق به اجرای عدالت در حکم می شود، بیانگر موفقیت اوست. و انتصاب مقام عالی در زمینه کاری او.
 • در مورد کسی که بین مردم قضاوت ناعادلانه می کند، این نشان دهنده از دست دادن خواب بیننده است.
 • تعبیر خواب قاضی در خواب یک جوان

 • دیدن نزاع خویشاوندان و رفتن نزد قاضی که نقش بینا را ایفا می کند و بین آنها عادلانه حکم می کند و هر یک از طرفین به حکم راضی بوده اند، نشان از… امرار معاش و خیر وسیع بیننده و موفقیت.
 • اما کسی که به ناحق حکم می‌کند و عدالت را اجرا نمی‌کند، این نشان از غم و اندوه و ضرر مالی یا مردمی دارد.
 • همانطور که نشان می دهد شکست در درس و زندگی شخصی.
 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم..

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا