تعبیر دیدن مرغ خوردن در خواب

تعبیر دیدن مرغ خوردن در خواب

تعبیر دیدن مرغ خوردن در خواب از طریق وب سایت تجربه من مرغ به طور کلی در خواب یکی از نمادهایی است که خواب بیننده را به خیر و برکت در زندگی خود منادی می کند، البته نمادهای دیگری نیز در رابطه با دیدن یا خوردن مرغ وجود دارد که ممکن است معانی نامطلوب و از طریق موضوع امروز ما تعبیری را استنباط خواهیم کرد دیدن و خوردن مرغ در خواب چه برای مرد و چه برای زن.

تعبیر مرغ در خواب چیست؟

 1. یک چشم انداز محسوب می شود مرغ در خواب یکی از ستوده ترین دلالت ها، دیدن آن در خواب است، بنابر آنچه ابن سیرین در کتاب تعبیر العظیم الرویا ذکر کرده است، چون خبر از رسیدن به منفعت و خیر می دهد.
 2. و اما دیدن مرغ سوخاری در خواب یا دیدن مرغ کبابی، نشان از مال و سود بسیار است، ولی پس از تلاش و کوشش فراوان به آن می رسد و خوردن مرغ خام، نشان از غیبت بیننده از دیگران است. و به طور کلی گوشت مرغ و خوردن آن در خواب نشانه پول است.
 3. خوردن سر مرغ در خواب بیانگر مرگ همسایه این شخص و یا به طور کلی مرگ زنی است که به این شخص بسیار نزدیک است اما خوردن سینه مرغ در خواب بیانگر این است که بیننده خواب شغلی پیدا می کند یا به زودی سفر کنید
 4. و اما خوردن ساق یا ران مرغ، علامت زن خوب در زندگی بیننده است و خوردن پای مرغ در خواب ستودنی نیست، زیرا خدای ناکرده عواقب و مصیبت های ناگواری را به همراه دارد.

تعبیر جوجه در خواب چیست؟

آماده کردن دیدن جوجه ها همراهی با جوجه در خواب نماد نامطلوبی است که بیانگر شرایط بد زندگی و در معرض ضرر دیدن بیننده است، اما دیدن تعداد زیادی مرغ در خواب نشان از فرزندان زیاد بیننده خواب دارد و خدا بهتر می داند.

مرغ زنده در خواب

اما اگر انسان در خواب ببیند که تعدادی مرغ وجود دارد، نشان دهنده آن است که ذهن بیننده خواب به یکسری امور مربوط به زندگی دنیوی مانند پول جویی و نفوذ بسیار مشغول است.

تعقیب جوجه ها در خواب

 1. دویدن به دنبال جوجه ها، تعقیب آنها و تلاش برای گرفتن آنها نمادهایی هستند که خبر از امرار معاش و پول می دهند.
 2. مرغ سفید را ببینید نشانه یک زن سخاوتمند است، به خصوص اگر آن مرغ چاق باشد.
 3. مرغ سیاه در خواب بیانگر زن عقیم است.
 4. صدای مرغ در خواب نامطلوب است و بیانگر بد خرج کردن و اسراف است.
 5. فضله مرغ در خواب بیانگر سهل انگاری زن در تربیت و مراقبت از فرزندانش است.
 6. تخم مرغ در خواب نشان دهنده پول است و خدا بهتر می داند.

خرید و فروش مرغ در خواب

 • رؤیت خرید مرغ در خواب بیننده حاکی از خوشبختی و سعادت است و خرید مرغ چاق نشان از ازدواج با زن ثروتمند در خواب مجرد و مرغ سفید ازدواج با زن سخاوتمند و خرید زن مجرد است. مرغ در خواب او نشانه مرد خوب است، به خصوص هنگام خرید مرغ سیاه.
 • مرغ فروشى در خواب، نشانه اسراف و غفلت و روى آوردن به چيزى است كه منفعتى ندارد، يا نشانه غفلت از اولاد و غفلت از خانه است، و خداوند اعلم.
 • امروز به پایان موضوع خود رسیدیم لطفا نظرات خود را در زیر مقاله بگذارید و وضعیت اجتماعی را مشخص کنید.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا