تعبیر خواب طناب و معنی آن

تعبیر خواب طناب و معنی آن

تعبیر خواب طناب زدن در خواب و معنی آن توسط ابن سیرین تعبیر دیدن طناب برای زن مجرد، زن باردار، زن متاهل، زن مطلقه و یا مرد طناب دار کاربرد و کاربرد فراوانی دارد. زندگی روزمره ماست و وقتی در خواب دیده می شود معانی و تعابیر مختلفی دارد که امروز در مبحث زن و مرد توضیح خواهیم داد.

تعبیر ریسمان در خواب ابن سیرین

 • شیخ بن سیرین گفت که رؤیت طناب در خواب نشان دهنده خویشاوندی یا شراکت بین بیننده و شخص دیگری.
 • همانطور که گفت نشان می دهد درست عهد برای بیننده است.
 • کسی که در خواب بند رخت می بیند، بیانگر ورود به زندگی جدید شاد است.
 • هر که در خواب خود را در حال کشیدن طناب ببیند، نشانه آن است که به دیگران کمک می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که در خواب طناب می بندد، نشانگر گره بیننده است برای توافق جدید در محل کار
 • دیدن طنابی که به شدت کشیده شده اما ضعیف نشان دهنده رابطه شکننده ای برای بیننده خواب است.
 • تعبیر دیدن طناب در خواب برای زن مجرد

 • دختر مجردی که می بیند یک طناب بسته شده است در خواب او بیانگر نامزدی رسمی در زندگی او است، شاید نامزدی و عقد ازدواج.
 • هر که طناب محکمی ببیند، نشانگر قدرت شخصیت و توانایی او در غلبه بر مشکلات است. و موانع که او در زندگی خود با آن روبرو می شود.
 • در مورد کسی که طناب گره خورده را می بیند، نشان می دهد که به دلیل حسادت و جادوگری در معرض مشکلات بزرگی قرار می گیرد که ازدواج را به تاخیر می اندازد.
 • هر که در خواب نیرنگ ببیند، نشانه جدایی است، نشان می دهد باطل کردن نامزدی و طلاق.
 • دیدن طناب در خواب برای زن شوهردار

 • طناب در خواب زن متاهل نشان می دهد … قدرت شخصیت.
 • طناب یافت شده در اتاق خواب یک زن متاهل نشان دهنده ثبات زناشویی است.
 • طناب ضخیم خواب او بیانگر معاش فراوان است.
 • هر كه در خواب طناب كوتاه ببيند، بيانگر كوتاهي او به دليل وضع نامناسب است.
 • اگر در خواب طناب بلندی ببینید، بیانگر حاملگی است.
 • طناب گره خورده در خواب زن متاهل نشان می دهد جادو کار می کند.
 • دیدن طناب بسته در خواب نشان دهنده پیوند خانوادگی بیننده خواب است.
 • وقتی یک زن متاهل را می بینید طناب را ببرید نشان دهنده جدایی و طلاق است.
 • تعبیر دیدن طناب در خواب زن باردار

 • چشم انداز طناب بلند در خواب یک زن باردار نشان دهنده طول عمر است.
 • طناب در خواب او نشان می دهد تحویل آسان و نوزاد پسر.
 • طناب کوتاه در خواب او بیانگر عمر کوتاه است.
 • در مورد طناب گره نشان دهنده مشکل در زایمان است.
 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم..

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا