تعبیر دیدن تنبور در خواب

تعبیر دیدن تنبور در خواب

تعبیر دیدن دف نوازی در خواب : تنبور یکی از انواع آلات موسیقی است و تنبور از آلات موسیقی پایه در عروسی ها و مجالس است و همیشه در شادی و عروسی حضور دارد دیدن تنبور در یک رویا تعابیر زیادی دارد و این همان چیزی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

تعبیر النابلسی دیدن تنبور در خواب

 • نابلسی دیدن تنبور را در خواب دلیل بر شهرت بیننده در روزهای آینده تعبیر کرده است.

 • برای زن شوهرداری که در خواب ببیند تنبور در دست دارد، این خواب دلیل است بر این که در آینده ای نزدیک اتفاق بدی به او می رسد و ضرری به او می رسد و خدا اعلم است.

 • النابلسی دید آن مرد را در خواب تعبیر کرد

  خودش را روی تنبور می زند

  این خواب بیانگر این است که او با بسیاری از افراد مهم و مشهور نزدیک است، از طرف دیگر، خواب ممکن است بیانگر این باشد که خود بیننده در محیطی که در آن زندگی می کند، موقعیت و شهرت زیادی خواهد داشت و همه اطرافیان او هستند. به دنبال نزدیک شدن به او و شناختن او به خاطر شهرتش.

 • مردی که در یکی از جاده های نزدیک خود تنبوری را در خواب می بیند، این خواب به برادر، همسایه یا دوست نزدیک خود اشاره دارد، ممکن است این خواب به یکی از اعضای خانواده اشاره داشته باشد که مدت طولانی در سفر بوده است. زمان، و دیدن تنبور در خواب ممکن است نشانه بازگشت این خویشاوند غایب باشد.

 • دیدن تنبور نوازی ابن سیرین

 • ابن سیرین دیدن تنبور در خواب را چنین تعبیر کرده است که بیننده خواب به زودی در انتظار شادی است ان شاء الله.

 • برای زن مجردی که در خواب تنبور نواختن را می بیند، این خواب دلیلی بر ازدواج زودهنگام اوست و ممکن است خواب نشان دهد که از نظر زیبایی، اخلاق بالا و فلز خوب، جایگاه او را در شهرت دارد.

 • تعبیر دیدن کوبیده شدن تنبور در خواب

 • دانشمندان دیدن تنبور در خواب را به ازدواج قریب الوقوع بیننده خواب تعبیر کرده اند، اما شادی ممکن است با مشکلات و ناراحتی هایی همراه باشد.

 • دیدن تنبور در خواب، دلیل بر مصیبت، وهم و اندوه است.

 • هر که در خواب ببیند که …

  تنبور را در دست دارد

  در خواب، ممکن است نشانه ای از بازگشت غایب باشد.

 • هر کس در خواب دف نوازی را ببیند، دلیل بر خوش اقبالی و خوشی و این است که به واسطه مردی بسیار مهم با زنی ازدواج می کند و به حسن شهرت و اخلاق نیک معروف است.

 • دیدن تنبور در خواب مرد، دلیلی بر شهرت بیننده خواب است، یا ممکن است نشانه بدبختی باشد که به خواب بیننده خواهد رسید.

 • دیدن تنبور در خواب کنیز برای بیننده خوب است.

 • تعبیر صدای تنبور در خواب

 • مرد جوانی که در خواب تنبور می نوازد، دلیلی بر این است که خبری از دشمن می رسد.

 • پیرمردی که در خواب تنبور می نوازد دلیل بر درستی و شهرت است.

 • و بشنو

  صدای تنبور

  در خواب شواهدی از فعالیت و شادی وجود دارد، به ویژه اگر در خواب تنبور نواز زن یا کنیز باشد.

 • شنیدن صدای تنبور در خواب و دف نواز پیرمردی بود، بیانگر حال و اقبال و نعمت و یمن است.

 • شنیدن صدای تنبور از جوانی در خواب، دلیل بر ظهور دشمن است.

 • از این رو تمامی تعابیر ممکن از دیدن تنبور در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  اگر کسی دیدگاهی دارد و مایل است آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا