تعبیر خواب لیمو از ابن سیرین و النابلسی

تعبیر خواب لیمو از ابن سیرین و النابلسی

تعبیر خواب لیموترش ابن سیرین و النابلسی لیمو در خواب معانی زیادی دارد که بسیاری از مردم آن را نادیده می گیرند همانطور که می دانیم لیمو یک اسید است و مصارف زیادی دارد و می توان آن را به صورت آب میوه و همچنین آب میوه مصرف کرد. برای طعم دادن به برخی غذاها

چیدن لیمو

شاخص معیشت و خوش شانسی


درخت لیمو

نشان دهنده مرد خوب و سودمند است


لیمو سبز

شاهد برکت و معیشت.


لیموی زرد

نشان دهنده نگرانی و اندوه شدید است


آب لیمو برای زنان باردار

این نشان دهنده ایمنی جنین و نزدیک شدن به تولد است.

تعبیر خواب لیمو از ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند لیمو می چیند و رسیده و سبز رنگ است، نشانه کسب روزی و بخت و اقبال است و نیز حکایت از به دست آوردن چیزهای مهم زندگی از جمله علم است.

 • چیدن لیمو از درختان نشان از عشق مردم به این رویاپرداز دارد.

 • هر کس در خواب ببیند که لیمو می چیند، نشانه مال و روزی فراوان است.

 • دیدن لیموی زرد در خواب بیانگر بیماری است.

 • هر کس ببیند که لیمو می خورد، روزی بسیار می یابد.

 • زنی که در خواب درخت لیمو را می بیند، دلیل بر سخاوت و بخشندگی اوست.

 • تعبیر خواب لیمو به نبلسی

 • درخت لیمو در خواب بیانگر مردی صالح و مفید است که با پول و فرهنگ خود به مردم سود می رساند.

 • دیدن شاخه های لیمو در خواب بیانگر مادر است.

 • هر کس در خواب درخت لیموترش را ببیند، چه کوچک باشد چه بزرگ، دلالت بر نعمت و روزی بیننده دارد.

 • لیمو سبز در خواب، گواه برکت و امرار معاش است.

 • لیموهای زرد در خواب بیانگر نگرانی و اندوه شدیدی است که متوجه بیننده خواب خواهد شد.

 • هر که ببیند آبلیمو می خورد، این گرفتاری است که بیننده خواب به آن می رسد.

 • هرکس ببیند به کسی آبلیمو تعارف می کند برای آن شخص مشکل و دردسر ایجاد می کند.

 • آب لیمو برای زنان باردار نشان دهنده امنیت جنین و نزدیک شدن به تولد است.

 • تعبیر خواب لیمو برای زن مجرد

 • درخت لیمو در رویای یک زن مجرد نگهبان اوست.

 • دیدن لیمو خوردن او نشان دهنده غم و اندوه و اضطرابی است که گریبانگیر او خواهد شد.

 • تعبیر دیدن لیمو برای زن باردار

 • دیدن لیمو در خواب زن حامله بیانگر امنیت جنین و سهولت بارداری است.

 • برای زن باردار دیدن لیمو نشان دهنده این است که پسری به دنیا می آید و فرزندان خوبی برای او خواهد داشت.

 • اگر زن حامله ببیند که لیمو می خورد، دلیل بر رزق و روزی فراوان است.

 • تعبیر خواب لیمو برای زن متاهل

 • اگر زن شوهردار در خواب لیموترش ببیند، نشان از خیر و معیشت و اقبالی است که به او می رسد.

 • هر که ببیند از درختان لیمو می چیند، مژده حاملگی است.

 • اگر زن شوهردار در خواب لیمو زرد ببیند بین او و شوهرش اختلاف می شود.

 • تعبیر خرید لیمو در خواب

 • لیمو بخر

  در خواب یکی از متمایزترین خواب ها به حساب می آید که حاکی از خبرهای زیبا و خوشی است که به زودی خواهد آمد.

 • همچنین تعبیر خواب خریدن لیموترش حاکی از خیر فراوان و رزق فراوانی است که خداوند به بیننده خواب عنایت می کند.

 • این رویا همچنین نشان می دهد که بیننده خواب به سوی زندگی بهتر و زیباتر و سرشار از رفاه و شادی حرکت می کند.

 • اگر بیننده خواب ببیند که …

  لیمو می خرد

  در خواب، این گواه بر معاش فراوان و فراوانی است که نصیب او خواهد شد.

 • تعبیر خواب درخت لیمو برای زن متاهل

 • درخت لیمو

  برای یک زن متاهل، این گواه بسیاری از چیزهای خوب است که به او خواهد رسید.

 • همچنین، خواب درخت لیمو نشان دهنده زندگی شگفت انگیزی است که نصیب بیننده خواب می شود و فواید بسیاری که نصیب او خواهد شد.

 • چیدن لیمو

  از درخت گواه معیشت و ثروت فراوانی است که سهم بیننده خواب خواهد بود.

 • تعبیر دیدن لیمو چیدن در خواب

 • چشم انداز

  چیدن لیمو

  در خواب شواهدی وجود دارد که رویا بیننده قادر به دستیابی به اهداف و جاه طلبی های خود است.

 • برای یک دختر مجرد، چیدن لیمو شواهدی است که نشان می دهد او می تواند با کسی که از جوانی دوستش داشته ازدواج کند.

 • اگر

  انتخاب

  مرد جوان لیمویی مجرد این مدرک را نشان می دهد که با زنی زیبا، سخت کوش و پر سر و صدا با قلب سفید ازدواج کرده است.

 • بیننده خواب پس از دیدن این خواب باید انتخاب های خود را درست و هوشمندانه انجام دهد.

 • تعبیر خواب آبلیمو برای زن متاهل

 • اگر زنی متاهل در خواب لیمو ببیند، گواه زندگی شادی است که با شوهرش تجربه می کند.

 • اگر زن شوهردار خواب ببیند که به فرزندان خود آبلیمو می دهد، دلیل بر تربیت نیکویی است که فرزندان خود را با آن تربیت می کند.

 • چشم انداز

  لیمو

  برای بازرگان، این دلیل بر ثروت و سودهای بزرگ است که سهم او خواهد بود.

 • بسیاری از کارشناسان می گویند که دختر مجردی که لیمو ارائه می دهد، دلیلی بر حیله گری و فریب خانواده بیننده است.

 • اگر انسان ببیند

  تنها

  دختری که او را نمی شناسد به او آبلیمو می دهد و این نشان می دهد که او به زودی ازدواج خواهد کرد.

 • تعبیر خواب درخت لیمو

 • دیدن کاشت درخت لیمو در خواب بیانگر نیکی، اخلاق و عشق بیننده به کمک به مردم است.

 • دیدن درخت لیمو در خواب، نشانه آن است که بیننده ثمره تلاش و کوشش خود را درو خواهد کرد.

 • رویای دیدن درخت لیمو سبز در خواب دختر مجرد، نمادی از ازدواج قریب الوقوع است.

 • خواب دیدن درخت لیمو سبز نشانه شروع یک کسب و کار یا پروژه جدید است.

 • اگر زن متاهلی در خواب درخت لیمو سبز ببیند، دلیل بر نزدیک شدن بارداری اوست.

 • ديدن درخت ليمو در خواب بيانگر صفات پسنديده در خواب بيننده است از قبيل صبر، احسان و حب به خير.

 • تعبیر خواب درخت لیمو برای زن مجرد

 • تعبیر درخت لیمو برای دختر مجرد گواه قدرت و شخصیت او در زندگی و توانایی او در مقابله با بحران ها و مشکلات است.

 • درخت لیمو

  زنی که لیموی فراوان دارد، دلیلی بر پول و برکت فراوانی است که سهم بیننده خواب خواهد بود.

 • بیننده باید به دقت در مورد تصمیم گیری های مهم زندگی فکر کند.

 • تعبیر خواب درخت لیمو

  برای خانم های مجرد

  شواهد قوی دال بر موفقیت او در تحصیل و زندگی حرفه ای اش.

 • تعبیر دیدن لیمو سبز

 • دیدن خوردن لیمو سبز در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب به سود مالی و منافع مادی زیادی دست خواهد یافت.

 • دیدن خوردن لیمو سبز در خواب ممکن است بیانگر مشکلاتی باشد که بیننده خواب با آن مواجه خواهد شد اما به سرعت برطرف می شود.

 • دیدن مریض در حال خوردن لیمو در خواب، بیانگر این است که او در حال بهبودی از بیماری خود است و خداوند اعلم.

 • دیدن لیمو سبز در حال خوردن و بسیار ترش بودن آن بیانگر آن است که بیننده خواب دچار بحران و غمگینی و پریشانی می شود.

 • در خواب دیدن شخصی در حال خوردن لیمو در خواب بیانگر این است که این شخص بیننده خواب را سرزنش می کند و او را به امری پند می دهد.

 • تعبیر خواب درخت لیمو و میوه های آن

 • میوه های لیمو در خواب، گواه بر خیر و برکت فراوانی است که نصیب بیننده خواب می شود.

 • دیدن لیموهای زرد در خواب دلیلی بر اندوه، پریشانی و زندگی ناخوشایندی است که ممکن است برای بیننده خواب رخ دهد.

 • درخت لیموی پربار نیز بیانگر زیبایی و خوبی قلب بیننده خواب است.

 • لطفاً خواب لیمو را در خوابی که می خواهید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید اضافه کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیرش می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا