تعبیر دیدن بول در خواب یا خواب

تعبیر دیدن بول در خواب یا خواب

تعبیر رؤیت بول در خواب یا خواب ابن سیرین به تفصیل خواب بول یکی از خواب هایی است که در بین مردم بسیار رواج دارد به همین دلیل علما و مفسرین به آن توجه داشته اند و در مبحث امروز خود به ارائه خواهیم پرداخت. تعبیر رؤیت بول در کوچه و تخت و اتاق و … و همچنین تعبیر خواب زن متاهل و دختر مجرد و مرد را ارائه خواهیم داد.

تعبیر خواب بول به روایت ابن سیرین

 • ادرار در خواب


  نشان از

  عجز

  بیننده باید در واقعیت خود را کنترل کند.

 • شاید اشاره به

  سود مالی

  به زودی میبینمت.

 • ولى اگر در خواب کسى را در حال ادرار در مقابل خود ببیند، رؤیا بیانگر آن است که این شخص به بیننده خواب کمک خواهد کرد.

 • چه کسی می بیند؟

  ادرار پخش می شود

  فراوانی در خواب بیانگر این است که بیننده خواب احساس می کند…

  با ترس

  به خاطر پول یا از دست دادن موقعیتش.

 • تعبیر دیدن ادرار در خواب

 • وقتی یک نفر خواب می بیند که …

  روی خودش ادرار کرد

  لباسش خیس و خیس شد که نشان از احساسش دارد

  با تنهایی

  رنج کشیدن در جامعه و عدم سازگاری با دیگران.

 • این رویا ممکن است نشان دهد که بیننده رویا پول خود را بدون حساب خرج می کند.

 • ممکن است نشان دهنده عدم علاقه بیننده باشد

  با سلامتیش

  .

 • تعبیر دیدن ادرار در رختخواب در خواب زن

 • دیدن ادرار در خواب یک زن به طور کلی نمادی است

  برای پول فراوان

  مقدار آن با مقدار ادراری که در خواب دیدید تعیین می شود.

 • زن

  متاهل

  وقتی در خواب ببیند که در اتاق خواب و روی تخت خود ادرار می کند، بیانگر آن است که پسری به دنیا خواهد آورد.

 • در مورد دختر

  زن مجرد

  هر که خود را در حال ادرار در رختخواب ببیند، نشان می دهد که آن را تمام می کند

  مشکلات او

  که از آن رنج می برید

 • شاید نشان می دهد

  ازدواج

  از یک مرد خوب

 • در مورد زن

  حامله

  که

  او در مسجد ادرار می کند

  یا شوهرش را ببیند که این کار را می کند، پس نشانه ای از خداوند متعال است که پسری به دنیا خواهد آورد.

  دختر صالح

  او دارد.

 • تعبیر خواب ادرار برای مرد مجرد یا متاهل

 • به طور کلی، وقتی مردی در خواب ببیند که بر بالین خود ادرار می کند، رؤیت ستودنی است.

 • نشان دهنده به دست آوردن آزادی است

  برای زندانی

  .

 • اشاره به بازپرداخت بدهی مدیون است.

 • نشان می دهد

  تسکین

  پس از پریشانی و ناراحتی.

 • در مورد فرد مجرد، این نشان می دهد که او به این فکر می کند …

  ازدواج

  .

 • برای یک مرد متاهل، پوست خوب است

  همسرش را باردار کرد

  عشق و وفاداری او به او.

 • معنی دیدن ادرار در خواب از نظر النابلسی

 • هر که خود را در حال ادرار ببیند

  شیر

  اشاره دارد به

  رزق حلال

  .

 • در مورد کسی که خواب می بیند ادرار بسیار داغ ادرار می کند یا …

  آتش

  نشان دهنده تولد مردی است که در آینده اهمیت زیادی در بین مردم خواهد داشت.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا