تعبیر دیدن تمبر در خواب

تعبیر دیدن تمبر در خواب

تعبیر دیدن تمبر در خواب به روایت ابن سیرین و النابلسی تمبر پستی در خواب دارای نمادها و معانی متعددی است که بسیاری از آنها به اندازه کافی آگاه نبودند زیرا تمبر پستی یکی از نمادها به حساب می آید. مهم ترین چیزهایی که برای تکمیل برخی از اوراق رسمی استفاده می شود و برای خرید این تمبر مکان هایی در نظر گرفته شده است که دفاتر است، هزینه پست در بسیاری از جاها یافت می شود و با دیدن تمبر در خواب، انسان دچار میل شدید می شود. تفسيرها در تعريف نمادها و دلالت ها اختلاف نظر داشتند.

تعبیر دیدن تمبر پستی ابن سیرین

 • تفسیر یک رویا


  تمبر پستی در خواب

  مدرکی باشید که زندگی جدیدی را شروع خواهید کرد و زندگی را که اکنون در آن هستید به پایان خواهید رساند.

 • مشاهده خرید پستی در

  رویا

  این نشان از ملاقات با یک فرد محترم است و شما از آن بهره خواهید برد.

 • دیدن مهر روی تمبر پستی در خواب، گواه تغییرات مثبتی است که در زندگی شما رخ خواهد داد.

 • تعبیر دیدن تمبر پستی النابلسی

 • اگر شخصی در خواب ببیند که در حال سوزاندن تمبر پستی است، بیانگر این است که بیننده خواب به خاطر شخصی در زندگی خود دچار خطراتی خواهد شد.

 • در مورد دیدن جمع آوری تمبر در خواب، این نشانه آن است که شخصی به عشق شدید خود به شما اعتراف می کند و او فردی غیر منتظره خواهد بود.

 • تعبیر دیدن تمبر پستی برای خانم مجرد

 • دختر مجردی که در خواب تمبر پستی می بیند، نشانه موفقیت در کار است.

 • اگر ببیند که از تمبرهای پستی استفاده می کند، این نشان می دهد که شهرت او در خطر است.

 • اگر یک دختر مجرد تمبر پستی پاره شده را ببیند، این نشان دهنده خطرات زیادی است که او را احاطه کرده است.

 • تعبیر دیدن تمبر برای زن متاهل

 • دیدن تمبر پست برای زن متاهل نشان از کسب وجه است.

 • اما اگر ببیند شوهرش تمبر پستی روی دستش می‌گذارد، نشان‌دهنده معاش و مالی فراوانی است که از شوهرش به دست می‌آورد.

 • تعبیر دیدن تمبر پستی برای خانم باردار

 • تمبر

  ایمیل

  در خواب یک زن باردار، نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان است.

 • دیدن تمبر پستی نیز نشان دهنده دستیابی به اهداف است.

 • تعبیر دیدن تمبر پستی مرد

 • تمبر پستی در خواب یک مرد نشان دهنده موقعیت عالی است که در آن خواهد بود.

 • دیدن تمبر پستی نقره ای در خواب مردی نشان از پول فراوانی است که به دست می آورد.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا