تعبیر خواب تابوت به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب تابوت به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب تابوت ابن سیرین خواب تابوت تعابیر زیادی دارد و شخصی که این خواب را می بیند دچار اضطراب و ترس می شود همانطور که می دانیم تابوت جعبه ای است که مرده را در آن می گذارند. در حالی که در کفن است تا به محل قبر می رسد.بنابراین دیدن او در خواب از چیزهایی است که بیننده خواب را… در ترس شدید قرار می دهد.

تعبیر خواب تابوت از ابن سیرین

 • اگر انسان در خواب ببیند که در تابوت است و مردم با آن رفت و آمد می کنند، دلیل بر مقام بلندی است که در کار به دست می آورد و اعتبار و شایستگی آن را دارد.

 • دیدن شخصی در تابوت در خواب بیانگر جایگاه والایی است که در بین مردم به دست می آورد و از اطرافیانش مورد احترام و قدردانی قرار می گیرد.

 • اگر شخصی در خواب ببیند که تابوت را خودش می سازد، بیانگر این است که تمام تصمیماتی که در زندگی می گیرد صحیح است.

 • تعبیر خواب تابوت در خواب برای زن متاهل

 • اگر زن ببیند


  متاهل

  در خوابی که او در داخل تابوت است و مردم به سوی تشییع جنازه او می روند، بیانگر این است که او مرتکب اعمال مفسده زیادی می شود و منشأ فساد در جایی است که در آن حضور دارد.

 • اما اگر زن متاهلی باردار باشد و ببیند داخل تابوت است، نشان دهنده زایمان سخت و امنیت جنین است.

 • اگر زن شوهردار در خواب تعداد زیادی تابوت در یک جا ببیند، نشان از شیوع فسق و گناه در این مکان است.

 • اگر در خواب ببیند که خودش تابوت را حمل می کند، بیانگر بدهی شوهرش و گرفتاری اوست.

 • اگر زنی متاهل در خواب تابوت آهنی ببیند، دلیل بر این است که شوهرش دچار مشکل و بحران بزرگی می شود که ممکن است او را به زندان بیاندازد.

 • اگر یک زن متاهل یک تابوت طلایی ببیند، این نشان دهنده یک نوزاد پسر است.

 • تعبیر خواب تابوت در خواب برای زن مجرد

 • اگر دختر را ببیند

  زن مجرد


  اینکه او داخل تابوت است نشان می دهد که به زودی ازدواج خواهد کرد.

 • اگر دختری در خواب ببیند که تابوت در هوا پرواز می کند ، این نشان دهنده مرگ شخصی در خارج از کشور است.

 • دیدن تابوت در خواب دختر بیانگر ازدواج با مردی صاحب موقعیت و ثروت است.

 • اگر دختری یک تابوت طلایی ببیند، این نشان دهنده نامزدی او با کسی است که دوستش دارد.

 • تعبیر خواب تابوت در خواب برای مرد

 • مرد داخل را ببینید


  رویا

  اگر او تابوت دوست یا کسی را که می شناسد حمل کند، نشان دهنده کسب درآمد نامشروع است.

 • اگر مردی در خواب ببیند که در تابوت است، دلیل بر مال و شرافتی است که بیننده خواب خواهد داشت.

 • تعبیر خواب تابوت در خواب برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که در تابوت است، این نشان دهنده زایمان آسان است، اگر مردم هنگام راه رفتن در تشییع جنازه از او خوب صحبت کنند.

 • اگر زن باردار ببیند که در تابوت است و مردم با خنده به سمت تشییع جنازه او می روند، این نشان دهنده زایمان سخت است.

 • تعبیر خواب تابوت و کفن

 • اگر دیده شود

  پرواز تابوت

  در خواب، این گواه نزدیک شدن به مرگ و مرگ مردی با اخلاق و دین است.

 • اگر دیده شود

  تابوت ساخته شده

  از الماس در خواب، این گواه بسیاری از گناهان و تخلفات بیننده است.

 • اگر در خواب ببینند که تابوت از دست مردم افتاد، ضرر و زیان کار است.

 • نشان می دهد

  کفن

  در خواب حاکی از بیماری های فراوانی است که بیننده خواب به آن مبتلا می شود و دیدن او در کفن چیزی جز گناه و معصیتی نیست که در واقعیت مرتکب می شود و به دنبال خواسته های خود می رود.

 • کفن پوشیدن در خواب دختر مجرد، نشانه فسق و فجور است، دیدن کفن بیانگر تأخیر در ازدواج است و در مورد آن بسیار فکر می شود.

 • دیدن کفن کثیف در خواب یک زن متاهل، گواه مشکلات عمده همسرش است، در حالی که کفن سفید، رویای محمودی است و حکایت از اتفاقات شاد و راه حلی برای همه بحران ها و مشکلاتی دارد که در واقعیت تجربه می کند.

 • اگر بیننده خواب در خواب ببیند

  برش کفن

  رؤیت حکایت از غم و ناراحتی و دوری از خدا و خدای ناکرده دارد.

 • تعبیر دیدن تابوت در خواب برای زن مجرد

 • اگر دختر مجردی ببیند…

  تابوت

  در خواب، این نشانه ازدواج او با مردی با نفوذ و اعتبار قوی است و اینکه او پول و ثروت زیادی خواهد داشت.

 • این چشم انداز همچنین نماد این است که او به مکان شاد و راحت دیگری نقل مکان خواهد کرد و در شرف پایان دادن به رقابت خود با دشمنانش است.

 • اگه اینو ببینه

  دختر تابوت

  ساخته شده از طلا نشان از نامزدی او با فرد مورد نظر خود دارد و او با او خوشحال خواهد شد و زندگی خوبی خواهد داشت.

 • تعبیر دیدن تشییع جنازه مرده

 • اگر مردی ببیند که …

  او راه می رود

  در تشییع جنازه یک مرده در واقعیت، این نشانه غم و اندوه و نگرانی در زندگی است.

 • اگر در خواب تشییع جنازه مرده دیده شود، بیانگر شرایط بد مالی و اجتماعی برای بیننده خواب است.

 • اگر دیده شود

  تشییع جنازه یک مرده

  در خواب، نشانگر نشانه ها و نمرات بد درسی بیننده خواب است.

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که در تشییع جنازه مرده ای قدم می زند، نشانه افسردگی و دردی است که از آن رنج می برد.

 • دیدن تشییع جنازه انسان زنده در خواب

 • اگر بیننده خواب ببیند

  تشییع جنازه یک فرد زنده

  نشانه نزاع با این شخص است.

 • وقتی در خواب تشییع جنازه دوستی را می بینید، دلیل بر اختلاف شما و اوست.

 • اگر در خواب تشییع جنازه همسایه دیده شود، نشانه کسب درآمد نامشروع است.

 • اگر دیده شود

  تشییع جنازه یک نفر

  شناختن او در خواب، نشانه وجود دوستان وفادار در اطراف اوست.

 • اگر مردی ببیند که در مراسم تشییع جنازه کسی که می شناسد قدم می زند، این گواه بر شکل گیری روابط اجتماعی قوی است.

 • تعبیر خواب تشییع جنازه ناشناخته در خانه

 • چشم انداز

  تشییع جنازه ناشناس

  در خواب بیانگر این است که بیننده در زندگی خود شاهد ناملایمات و مشکلات و مشکلاتی بوده است.

 • این رویا همچنین نشان می دهد که بیننده خواب بیمار یا در حال مرگ است و همچنین نمادی از ضرر مالی است.

 • دیدن تشییع جنازه زنی ناشناس نشانه ابهام در زندگی بیننده خواب است.

 • وقتی مراسم تشییع جنازه شخصی را می بینید که نمی شناسید، نشانه نزدیک به مرگ یا ورشکستگی است.

 • اگر ببیند

  مرد

  اینکه او به تشییع جنازه زنی می رود که نمی شناسد، نشان دهنده وضعیت بد روانی اوست.

 • دیدن زنی مجرد که پشت مراسم تشییع جنازه زنی که او را نمی شناسد راه می رود، نشانه ای از وضعیت بد روانی اوست.

 • اگر ببیند

  متاهل

  رفتن او به تشییع جنازه زنی ناشناس دلیلی بر رها شدن او توسط شوهرش است.

 • لطفاً خواب تابوت را در خواب اضافه کنید که مایلید در کامنت زیر مطلب تعبیر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا