تعبیر خواب دیدن امام در خواب ابن سیرین و النابلسی

تعبیر خواب دیدن امام در خواب به روایت ابن سیرین و نابلسی نماز یکی از ارکان پنج گانه اسلام است که دلالت بر التزام به دین اسلام دارد و اقامه آن در مسجد جایگاهی بالاتر از اقامه دارد. دیدن امام در خواب بیانگر التزام به نماز در مسجد است و همچنین دعاهای زیادی برای آن وجود دارد.تعبیرها و تعبیرات فرق می کند که بیننده خواب امام باشد یا شخصاً در مقابل مسجد حاضر شود یا دیگری. شخص مردم را رهبری می کند

تعبیر ابن سیرین از دیدن امام در خواب

 • دیدن آینده در خواب

  دلالت بر رهبری و اسوه و امر به معروف و نهی از منکر دارد و تعابیر دیگری نیز وجود دارد که بر پدر، مادر، معلم یا اطاق نشین دلالت می کند.

 • هر کس در خواب ببیند که امام شده است و در حال طهارت با مردم نماز می گزارد، نشان می دهد که بیننده منصب مهمی را به دست می گیرد و ریاست حکومتی را بر عهده می گیرد و هر کس ببیند که مردم را به امامت نماز می خواند و می کند. در نماز ایستاده و نمازش را تمام می‌کند، چه ایستاده و چه نشسته، این نشان می‌دهد که تکلیف را بر عهده می‌گیرد و کوتاهی نمی‌کند و به طور مساوی به امور قوم خود می‌پردازد، فقیر یا غنی.

 • هر کس در خواب ببیند که بر زن و مرد امام شده است، حلال مشکلات مردم و تلاش برای آشتی دادن و جدایی آنان به عدالت بر عهده اوست.

 • هر که در خواب ببیند که …


  نماز اختیاری می خواند

  این نشان می دهد که در ضمانت عدم وجود ضرر گنجانده شده است.

 • هر کس در خواب ببیند که قوم و پدرش بر آنان امامان هستند، ارثی به او می رسد.

 • تعبیر ابن سیرین از دیدن امام در خواب

 • او توضیح داد

  ابن سیرین

  دیدن امام در خواب، دلالت بر خوف و بیم دارد، و هر کس در خواب ببیند که با مردم در جهتی غیر از قبله نماز می خواند، بیانگر ترس بیننده و پیروی او از امور بدعتی و ارتکاب حرام است.

 • هر که در خواب ببیند که در جای نامعلومی امام جماعت ناشناس شده است و نداند چه میخواند، دلالت بر مرگ دارد.

 • اگر بود

  بینا یک زن است

  او در خواب دید که مردان را به نماز می خواند که نشان دهنده مرگ او به عنوان زنی است که شایسته امامت بر مردان نیست.

 • این عقیده است که

  مرد کور

  او شایسته ایفای نقش امام نیست، زیرا این نشان دهنده مرگ است.

 • تفاسیر مختلف از دید رو به جلو

 • اگر بیننده ببیند که مردم را نشسته در حالی که ایستاده هدایت می کند، بیانگر این است که حق آنها را تضییع نمی کند و آنها از حق او کوتاهی می کنند، تعبیر دیگری دارد که بیانگر آن است که او امور افراد راضی را به عهده می گیرد.

 • هر کس در خواب ببیند که مردم را در حال نشستن به نماز امامت می کند، بیانگر آن است که به دزدی، غرق شدن یا بی پولی مبتلا شده است.

 • هر که در خواب دید که …

  او با زنان نماز می خواند

  این نشان می دهد که او امور افراد ضعیف را به دست می گیرد.

 • از نظر خودش

  دراز کشیده نماز می خواند

  یا در لباس سفید به پهلو باشد و نمی داند چه می خواند و در نماز «الله اکبر» نمی گوید، این حکایت از مرگ بیننده و نمازگزاران بر او دارد.

 • هر کس در خواب ببیند که والی است که مردم را به نماز می خواند، بیانگر عزل او از مقامش و از بین رفتن مال است.

 • هر که در خواب ببیند که …

  او ارتباط خود را با مردم تکمیل کرد

  این نشان دهنده پایان وصیت اوست و اگر نمازش قطع شود، وصیتش قطع می شود.

 • هر کس در خواب ببیند که او یک وقت نماز می خواند و دیگران به صورت انفرادی نماز می خوانند، دلالت بر خوارج بودن آنها دارد.

 • هر کس در خواب ببیند که مردم را به نماز می خواند و اهل خواندن نیست، بیانگر این است که خواسته اش برآورده نمی شود.

 • چه کسی در خواب دید که …

  او مردم را روی پشت بام هدایت می کند

  این مردی است که صدقه می دهد و به قوم خود نیکی می کند.

 • از این رو تمام تعابیر دیدن امام در خواب را با تعابیر گوناگون برای شما عرضه کرده ایم.

  هرکسی که بخواهد خوابش را تعبیر کند، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت با تعبیر به شما پاسخ خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا