۱۱+ تعبیر خواب گربه در خواب گربه سفید در خواب

11+ تعبیر خواب گربه در خواب گربه سفید در خواب از جمله خواب هایی است که بسیاری از افراد می بینند، زیرا گربه ها حیوانات خانگی هستند که می توان آنها را در خانه نگهداری کرد و از آنجایی که گربه ها گاهی اوقات خیانت از ویژگی های آن هستند، دیدن آنها در خواب حکایت از اتفاقات ناخوشایندی دارد، اما علمای تأویل تأیید کرده‌اند که بینایی‌هایی در رابطه با گربه‌ها وجود دارد که برای بیننده خواب خوب است، اما تعبیر آن برای زن و مرد متفاوت است و ما در مقاله خود به توضیح آن خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب گربه توسط ابن سیرین چیست؟

 • تعبیر خواب

  گربه ها در خواب

  اگر خواب بیننده او را بدرقه کند یا در خواب بکشد، نشان دهنده بدشانسی است.

 • رویای یک فرد از صدای میو گربه نشان دهنده حضور دوست خیانتکار است و خواب بیننده باید مراقب باشد.

 • رویای کسی که گربه را خراش می دهد، دلیلی بر خلاص شدن از شر دشمن و پیروزی بر او است.

 • با دیدن گربه ی مهربان و پاک داخل


  یک رویا

  نشان دهنده چیزی است که در ابتدا زیبا خواهد بود، اما بسیاری از چیزهای نامطلوب را پشت آن پنهان می کند.

 • دیدن گربه سیاه در خواب نشانه خوش شانسی است.

 • دیدن گربه سفید گواه این است که فردی که آن را می بیند فردی متکبر و متکبر است.

 • دیدن گربه در خواب به روایت نابلسی

  1. رؤیای گربه مرده نشانه نجات از دشمن و پیروزی بر او در آینده نزدیک است.

  2. دیدن بچه گربه ها در خواب دلیلی بر راحتی روانی است.

  3. دیدن تعداد زیادی بچه گربه در خواب ممکن است نشان دهنده خوشبختی و خبر خوب باشد: ممکن است زن متاهل به زودی باردار شود و بچه دار شود.

  زن مجردی که در خواب گربه ها را می بیند

 • رؤیای گربه یک دختر نشان می دهد که مرد جدیدی وارد زندگی او می شود و داستان عشقی بین آنها آغاز می شود.

 • اگر دختری گربه‌ها را ببیند و در واقع گربه‌ها را دوست داشته باشد، این ممکن است نشان‌دهنده نامزدی او با مردی باشد که او و خانواده‌اش را بسیار دوست دارد و از او خوشحال خواهد شد.

 • گربه نر در خواب بیانگر دوستان بد است.

 • گربه ماده نشان دهنده زیبایی این دختر است.

 • خواب دیدن گربه برای زن متاهل در خواب

 • گربه در خواب زن متاهل نشان دهنده اختلافاتی است که بین او و شوهرش رخ می دهد.

 • گربه ای که در خواب به دنبال زن می دود، دلیلی بر این است که افراد در زندگی او به گونه ای روی او تمرکز می کنند که باعث اضطراب و ترس می شود.

 • رویای درگیری بین گربه ها نشان دهنده مشکلاتی است که در زندگی او رخ می دهد.

 • گربه سیاه در خواب یک زن باردار

 • اگر زن باردار ببیند که برای گربه ها غذا درست می کند، نشان دهنده سلامتی او و جنین است.

 • اگر زن باردار در خواب توسط گربه آسیب ببیند، این نشان دهنده سلامت ضعیف او و جنین است.

 • بسیاری از گربه‌ها در رویای یک زن باردار، نشانه‌ای از وجود نوزاد نر است.

 • گربه ها

  موهای سیاه در خواب یک زن باردار شاهد اتفاقات ناگواری است که برای او رخ می دهد.

 • غذا دادن به گربه در خواب دلیلی بر پول حلال است که به دست خواهید آورد.

 • گربه های سیاه شاهد وجود یک مرد فریبکار در زندگی او هستند.

 • تعبیر خواب گربه در خواب مرد

  1. مرد جوانی که در را می بیند


   رویا

   گربه ها، این نشان دهنده مشکلاتی است که او درگیر آن می شود.

  2. اگر مرد جوانی در خواب به گربه حمله کند، این نشان دهنده توانایی او برای رویارویی با مشکلات است.

  3. دیدن گربه در خانه گواه آرامش و آسایش روانی است.

  4. گربه های سفید شواهدی از پس انداز پول هستند.

  5. اگر مرد جوانی ببیند که با یک گربه بازی می کند، این نشان می دهد که شخص مهمی از سفر برمی گردد.

  6. بسیاری از گربه ها در خواب نشانه مشکلاتی هستند که رویاپرداز در محل کار با آنها روبرو می شود.

  7. اگر مردی ببیند که گربه ها به او حمله می کنند، این نشان دهنده اتفاقات ناخوشایندی است که او تجربه خواهد کرد.

  تعبیر دیدن گربه به تفصیل

 • دیدن گربه گرسنه در خواب دلیل بر مشکلات و امر خطرناکی است که بیننده خواب به آن دچار خواهد شد.

 • دیدن بچه گربه هایی که در خواب اخراج می شوند، گواه خبرهای خوش و اتفاقات خوبی است که بیننده خواب تجربه خواهد کرد.

 • بیرون آوردن گربه ها از خانه دلیلی بر خلاص شدن از مشکلاتی است که مدتی است که رویاپرداز درگیر آن بوده است.

 • دیدن دم گربه سیاه نشان دهنده خوش شانسی است.

 • بچه گربه ها در خواب بیانگر ازدواج و اتفاقات خوشایند است.

 • ترس از را ببینید


  گربه ها

  گواه این است که بیننده از دست دشمنان نجات خواهد یافت.

 • غذا دادن به گربه های آرام گواه ثبات خانواده ای است که رویاپرداز در آن زندگی می کند.

 • دیدن گربه ماده گواه خوبی است.

 • دیدن بچه گربه های زشت نشان دهنده خستگی و مشکلات است.

 • دیدن فروش گربه ها نشان دهنده از دست دادن پول زیاد و ورشکستگی است.

 • اگر خواب بیننده توسط گربه سفید گاز گرفته شود، این نشان دهنده یک بیماری شدید است.

 • خواب دیدن گربه نر در حال ورود به خانه دلیلی بر نفوذ دزدان به خانه است.

 • میو کردن گربه ها نشان دهنده فریب دوستان است.

 • دیدن غذا خوردن گربه ها نشان دهنده جادو، تجارت و قدم زدن در مسیر جادوگری و شارلاتان ها است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا