تعبیر دیدن مرغ در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن جوجه در خواب یکی از خواب های رایج در بین مردم است، جوجه ها نوعی از پرندگان هستند که به دلیل نداشتن بال و سنگین وزن نمی توانند پرواز کنند، اما به دلیل اینکه بیشتر از آنها خورده می شوند، جزو مورد علاقه بسیاری از مردم هستند. گوشت

خواب دیدن جوجه ها و تعبیر آن بستگی به شکل و جثه آنها دارد و همچنین به فروش یا خریدن آنها بستگی دارد.جزئیات خواب از شخصی به خواب دیگر و از مردی به زن دیگر متفاوت است.

تعبیر خواب مرغ ابن سیرین

 • دیدن جوجه ها در خواب بیانگر زنی نیرومند و مادری است که بچه تربیت می کند.

 • جوجه در خواب به معنای خیر و فایده و امرار معاش و برکت است.

 • هر کس در خواب ببیند که گوشت بز می خورد و از طعم آن لذت می برد، نشانه آن است که ارثی به او می رسد که او را خوشحال می کند.

 • و اما کسى که در خواب مرغ کبابی یا سرخ شده ببیند، نشانه آن است که وقت رسیدن به خواسته او نزدیک است، اما پس از کوشش و خستگی.

 • جوجه در خواب دانش آموز نشان دهنده موفقیت بعد از خستگی از مطالعه است.

 • دیدن جوجه برای یک تاجر دلیل بر سود کلان و حلال است.

 • هر کس در خواب ببیند سینه مرغ می خورد، معنایش این است که به جایی که می خواهد سفر می کند.

 • همچنین نشان می دهد که او دست به یک پروژه بزرگ خواهد زد و انشاالله موفق خواهد شد.

 • خواب دیدن پای مرغ، بیانگر همسری خوب و وفادار است.

 • دیدن ذبح مرغ در خواب مجرد بیانگر ازدواج اوست.

 • دیدن جوجه در خواب شخص بیمار دلیل بر بهبودی است انشاءالله.

 • دیدن آن در خواب یک زندانی نشان دهنده این است که او آزادی خود را به دست خواهد آورد.

 • مرغ در خواب بدهکار، شادی و بازپرداخت بدهی است.

 • شرّ دیدن مرغ در خواب به روایت ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که سر مرغی می خورد، بیانگر آن است که بیننده زنی را از دست می دهد که دلش می تواند مادر، خواهر، همسر یا دختر او باشد.

 • در مورد کسی که ازدواج کرده و خواب می بیند که دارد جوجه می کند، این بدان معنی است که همسرش به شدت بیمار می شود.

 • دیدن جوجه هایی که در خواب تبدیل به جوجه می شوند بیانگر ضرر و زیان مالی است.

 • هر کس در خواب ببیند در حالی که قصدش این است گوشت مهبلی می خورد، بیانگر آن است که بیننده از دیگران بد می گوید و غیبت می کند.

 • دیدن مردی در حال خوردن مرغ به این معنی است که بیننده خواب مرتکب اعمال ناشایست می شود و باید از این کار دست بردارد.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا