تعبیر خواب دیدن پشم در خواب

تعبیر خواب دیدن پشم در خواب حکایت از چیزها و اتفاقات گوناگون دارد که برخی خیر و برخی دیگر شر است و همانطور که می دانیم پشم نوعی پارچه است که در خیاطی لباس های زمستانی می توان از آن استفاده کرد. این به گرم نگه داشتن و از بین بردن سرمای شدید کمک می کند. پشم اشکال زیادی دارد. رنگ های زیادی وجود دارد، اما وقتی در خواب دیده می شود، تعبیر متفاوتی وجود دارد، چه برای مرد یا زن.

تعبیر خواب دیدن پشم از نظر ابن سیرین چیست؟

پاسخ به سوال تعبیر خواب پشم

 • تعبیر خواب

  پشم در خواب

  به چیزهای زیادی اشاره می کند که بشارتی برای کسب مال فراوان و روزی حلال است.

 • اگر بیننده ببیند که روی پشم خوابیده است، می گیرد…

  پول

  از یکی از بستگانش و ممکن است از طرف زن باشد اگر بیننده خواب مرد باشد.

 • ریسندگی پشم در خواب دلیلی بر تسکین ناراحتی و ضرر مالی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

 • تعبیر خواب پشم از نظر نابلسی چیست؟

  پاسخ به سوال تعبیر خواب پشم

  1. خواب دیدن پشم

   سفید

   بافت نرم گواه معیشت و خوبی است.

  2. دیدن سگی که لباس پشمی بر تن دارد، دلیل بر نفاق و نفاق بیننده خواب است.

  3. اگر شخصی در خواب شیری را ببیند که پشم پوشیده است، نشانگر حاکمی عادل است.

  تعبیر خواب پشم برای زن مجرد چیست؟

 • پشم در خواب دختر مجرد گواه خوبی است که او در آن قرار دارد.

 • خریدن لباس پشمی در خواب دلیلی بر چشم آبی، گشاد اندیشی و اعتماد به نفس زیاد است.

 • پشم درشت در خواب، دلیل بر دینداری و تقرب به خداوند متعال است.

 • تعبیر دیدن پشم برای زن شوهردار چیست؟

 • زن متاهلی که در خواب لباس پشمی پوشیده است، نشان از رزق و روزی فراوان است.

 • پشم در خواب زن متاهل گواه رضایت این زن از زندگی است.

 • خوردن پشم نشانه حوادث ناگوار است.

 • تعبیر خواب دیدن پشم برای زن باردار چیست؟

  1. پشم سفید در خواب زن باردار، گواه سعادت و خوبی است.

  2. دیدن پشم پهن شده روی تخت نشان دهنده زایمان آسان و بدون دردسر است.

  3. خواب دیدن پرده های پشمی گواه تغییر مثبتی است که پس از زایمان برای این زن باردار اتفاق می افتد.

  تعبیر خواب پشم برای مرد چیست؟

 • شستن پشم سفید تمیز نشان دهنده پول حلال است.

 • مردی که لباس پشمی به تن دارد نشانگر دینداری و تقرب به خداست.

 • دیدن پشم در آتش نشان از مرگ و فقر دارد.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا