تعبیر خواب دست دادن با کسی که می شناسم

تعبیر خواب مصافحه با کسی که در خواب می شناسم بیانگر سلام و احوالپرسی بین دو نفر است و یکی از آداب و رسوم در بین اقوام مختلف به شمار می رود دست راست هنگام ورود یا خروج از یک مکان یا جلسه.

دیدن دست دادن معانی زیادی دارد و بسته به جزئیات رویا متفاوت است شخصی در خواب می بیند که با دیگری دست می دهد و به قصد خداحافظی دست می دهد. که با مرده ای دست می دهد و ما تفاسیر مختلف آن رؤیت را برای زن و مرد ارائه خواهیم داد.

تعبیر خواب دست دادن با کسی که می شناسم

 • هر که در خواب ببیند با کسی که می شناسد مصافحه می کند، بیانگر عشق و علاقه بین بیننده و شخصی است که در خواب دیده است.

 • اگر کسی را در خواب ببینید که می‌شناسید، اما از فشردن دست بیننده رویا امتناع می‌کند، این نشان می‌دهد که خواب بیننده دچار یک بحران روانی بزرگ است.

 • اما اگر شخصی در خواب ببیند که از دست دادن با شخص دیگری امتناع می کند، این نشان دهنده تمایل خواب بیننده به سفر است.

 • دیدن کسی که می شناسید در حال دست دادن اما مرده، نشان دهنده خبر خوش و برآورده شدن آرزوها و آرزوهاست.

 • تعبیر خواب دست دادن برای زن مجرد

 • وقتی زن مجردی می بیند که در خواب با دختر زیبایی که او را می شناسد دست می دهد، نشان دهنده خوشبختی و شادی روزهای آینده اوست، به زیبایی دختری که در خواب ظاهر شده است.

 • اگر یک زن مجرد ببیند که با مردی که می شناسد دست می دهد، یعنی زندگی حرفه ای او بهتر می شود.

 • زن مجردی که با مردی که می شناسد و در واقع ازدواج کرده است دست می دهد به این معنی است که امیدوار است با مردی ازدواج کند که ویژگی های مشابه او را دارد.

 • دیدن زنی مجرد که در خواب با مردی که او را می شناسد دست می دهد، اما او خارج نشین یا مسافر بوده است، پس این رؤیا نشان می دهد که آینده روشنی در انتظار دختر است.

 • تعبیر دست دادن در خواب برای زن متاهل

 • دست دادن در خواب یک زن متاهل گواه ثبات زندگی زناشویی اوست.

 • دیدن دست دادن زن متاهل با شوهرش در خواب، نشانگر علاقه شدید او به او و اطاعت کامل او از او است.

 • هر کس در خواب ببیند که در خواب با پدرش دست می دهد، بیانگر ثبات زندگی زناشویی او در نتیجه فکر و مدیریت خوب او در امور است.

 • تعبیر خواب دست دادن برای زن باردار

 • دست دادن در خواب زن باردار نشان دهنده سلامت جنین است.

 • دست دادن زن باردار با زنی که در خواب می شناسد نیز نشان دهنده باردار بودن او از زن است.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا