تعبیر خواب کلید به روایت النابلسی

تعبیر خواب کلید: کلید برای هر یک از ما یک چیز بسیار خاص است و یکی از وسایل شخصی و اولیه هر فرد است که همیشه او را ترک نمی کند. ماشین، گاوصندوق و غیره

تعبیر خواب کلید

 • هر که در خواب کلید ببیند، بیانگر این است که درهای معاش باز می شود.

 • کلید در خواب

  نشانه ای از دانش یا دنبال دانش بیننده.

 • هر كه گناه كند و به درگاه خداوند متعال توبه كند و كليد را در خواب ببيند، بصيرت به اين معناست كه در پناه خدا و رحمت اوست.

 • کلید در خواب یک سرگردان نشان دهنده ثبات است.

 • در خواب یک فرد ترسو، بیانگر امنیت است.

 • هر که دچار مشکل و پریشانی شود و کلید را در خواب ببیند، به معنای از بین رفتن نگرانی و پایان اختلاف است.

 • معنی دیدن کلید برای حاکمان

 • حاکمی که خواب دیدن کلید را در سر می پروراند، نشان دهنده توجه او به مردمش است.

 • همچنین به این معنی است که او دشمنان کشور و کسانی را که قصد آسیب رساندن به مردم آن را دارند، شکست خواهد داد.

 • معنی نگه داشتن کلید زمین زیر کشت

 • هر کس در خواب ببیند که کلید زمین زراعتی را در دست دارد، به این معنی است که او دارای حکمت و دانش بسیار است.

 • رؤیا ممکن است نشان دهنده گنج بزرگی در راه رسیدن به خواب بیننده باشد.

 • تعبیر دیدن قفل باز شده با کلید

 • هر که در خواب ببیند کلیدی در دست دارد و قفلی را باز می کند، بیانگر این است که خداوند متعال دعای او را مستجاب می کند.

 • همچنین به معنای پیروزی بیننده خواب بر دشمنان خود است.

 • این رویا نشان دهنده وجود میراث یا گنج بزرگی برای بیننده خواب است.

 • چشم انداز به معنای دستیابی به آرزوها و اهدافی است که بیننده رویا به دنبال آن است.

 • و اما کسی که خود را در باز کردن قفل بسته یا در بسته بدون کلید ببیند، رؤیت حکایت از قوت قرب بیننده به خداوند متعال دارد.

 • رویای کلید طلایی

 • کسی که آرزوی دیدن دارد

  کلید طلایی

  در خواب دلالت بر ضرورت اذان بیننده در سالی است که خواب دیده است.

 • هر که در خواب خود را در حال خریدن کلید ببیند، بیانگر آن است که بعد از ارتکاب گناه، حالش بهتر می شود.

 • معنی کلید نقره ای

 • کلید نقره ای

  در خواب بیانگر معاش فراوان است.

 • این رؤیا همچنین نشان دهنده تولد زنی زیباست که نسبت به والدین خود وظیفه شناس است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا