تعبیر انگشتر زدن در خواب چیست؟

تعبیر پوشیدن انگشتر در خواب بیانگر اتفاقات زیادی است که بیننده رویا از سر می گذراند فلز و پلاستیک و از آنجایی که انگشتر یکی از محبوب ترین جواهراتی است که خانم ها از آن برای زینت استفاده می کنند، نمادها و معانی مختلفی دارد که در مقاله خود با آنها آشنا خواهیم شد.

تعبیر خواب قفس بستن ابن سیرین

 • تعبیر خواب

  پوشیدن انگشتر در خواب

  حکایت از خیر و درهای باز معیشت دارد.

 • شخصی در خواب قفسی می بیند که حاوی میخک است که نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج این بیننده خواب است.

 • دیدن انگشتر نقره در خواب، گواه اتفاقات ستودنی است.

 • رویا

  حلقه

  از آهن ساخته شده، گواه ورود به آتش است.

 • دیدن النابلسی در پوشیدن عبا

 • دیدن شخصی در حال خرید انگشتر در خواب، دلیل بر مقام بلندی است که بیننده خواب به دست می آورد.

 • دیدن سلول زندانی که در خواب فروخته می شود، بیانگر جدایی و اندوه است.

 • اگر انسان در خواب ببیند که دارد…

  خنجر

  از طرف کسی، این نشان دهنده از دست دادن چیزی ارزشمند است.

 • خواب بستن کمربند برای یک زن مجرد

 • رؤیای دختری که حلقه زده است، گواه ازدواج نزدیک است.

 • اگر ببیند مرد جوانی به او انگشتر می دهد، نشان دهنده ازدواج با این جوان است.

 • رویا

  دختر

  با حلقه شکسته، این نشان دهنده لغو نامزدی و از دست دادن معشوق است.

 • اگر در خواب ببیند که انگشتر انگشتر به دست دارد، بیانگر ازدواج با مردی است که جایگاه برجسته ای دارد.

 • دیدن زنی متاهل که کمربند بسته است

 • اگر زن متاهل ببیند که حلقه زده است، این نشان دهنده ثبات در زندگی زناشویی او است.

 • اگر ببیند که خنجر از دستش حرکت می کند، این نشان می دهد که دچار مشکل می شود.

 • اگر زن متاهل قفس را از دستش خارج کند، نشان دهنده جدایی از شوهر است.

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر می دهد، نشان دهنده بارداری در آینده نزدیک است.

 • تعبیر خواب قفس برای زن باردار

 • سلول زندان در خواب زن باردار گواه خوبی است، زیرا برای او یکی از رؤیاهای ستودنی است.

 • خواب زن حامله که حلقه طلا به دست دارد، بیانگر این است که فرزند پسری به او خواهد رسید.

 • خواب دیدن انگشتر نقره نشان دهنده تولد یک زن است.

 • خواب دیدن قفسی پر از لوب، گواه سلامت جنین است.

 • دیدن مردی که کمربند بسته است

 • دیدن مرد جوان مجردی که با میخک محبوس شده است نشان از ازدواج او با زنی بسیار زیبا دارد.

 • دیدن یک سلول زندان که در خواب مردی فروخته می شود، دلیلی بر جدایی است.

 • دیدن قفس آهنی گواه قدرت است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا