تعبیر دیدن سرب و معنی آن در خواب النابلسی و ابن سیرین

تعبیر دیدن گلوله و معنی آن در خواب توسط النابلسی و ابن سیرین گلوله مهماتی است که در شلیک سلاح به کار می رود و در تفنگ و تفنگ یافت می شود.

دیدن گلوله در خواب


تعابیر زیادی دارد که ممکن است نشان دهنده خوبی باشد و خواب ممکن است در مورد چیزی هشدار دهنده باشد.

تعبیر ابن سیرین به دیدن گلوله در خواب

 • ابن سیرین دیدن گلوله در خواب را به پرخاشگری و خشم تعبیر کرده است.

 • دیدن گلوله در خواب ممکن است برای بیننده زنگ خطری باشد که در آینده برایش اتفاق می افتد و باید مراقب آن باشد.

 • گلوله در خواب ممکن است بیانگر انرژی پنهان در بیننده باشد.

 • و اگر در خواب ببینید که …

  مردم تیرباران می شوند

  این نشان دهنده میزان مشکلاتی است که در آینده با آن روبرو خواهید شد و ناتوانی شما در مقابله با آنها.

 • تعبیر دیدن گلوله در خواب زن متاهل

 • زن متاهلی که در خواب گلوله می بیند، بیانگر میزان غم و اندوه و مشکلاتی است که در زندگی زناشویی از آن رنج می برد.

 • سرب در خواب زن متاهل بیانگر مشکلات و اختلافات بین او و همسرش است.

 • و تیراندازی

  در خواب، شنیدن خبر بد برای بیننده خواب هشدار است.

 • تعبیر شنیدن صدای گلوله در خواب

 • صدای گلوله در خواب برای بیننده خواب هشدار از دست دادن شغل است.

 • تاجری که در خواب صدای گلوله را می شنود، نشان دهنده میزان مدیریت ضعیف او در تجارت و در معرض ضرر بودن است.

 • صدای گلوله در خواب مرد متاهل بیانگر مشکلات و اختلافات بین او و همسرش است.

 • کسانی هستند که شنیدن صدای گلوله در خواب زن متاهل را دلیلی بر مشکلات و اختلافات فراوان بین او و همسرش تعبیر کرده اند که باید حل شود.

 • تعبیر دیدن تفنگ در خواب

 • دیدن تفنگ در خواب، خوابی است که دلالت بر خوبی ندارد، زیرا بیانگر بدشانسی و خبر بد است.

 • داشتن تفنگ در خواب بیانگر رفتار بد بیننده خواب است.

 • شنیدن صدای تفنگ در خواب بیانگر حضور افرادی است که در کمین علایق بیننده خواب هستند و به دنبال نابودی آنها هستند.

 • و بینایی

  بیننده خواب در میان جمعی از افراد است و اسلحه حمل می کند

  آنها صلح طلب هستند و سلاح حمل نمی کنند.

 • دیدن خواب بیننده که به شخص دیگری شلیک می کند، بیانگر پیروزی بر دشمن است.

 • تعبیر دیدن گلوله

  هر کس در خواب ببیند که با گلوله به مردم تیراندازی می کند، این بیننده دارای صفات بدی است مانند حسد و کینه و حسد به دیگران.

  از این رو تمامی توضیحات ممکن برای دیدن گلوله در خواب را به شما ارائه کرده ایم.

  هرکس که دیدی دارد و مایل به تفسیر آن است، نظرات شما را در زیر مقاله از طریق سایت ماهتو دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را تقدیم شما خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا