۱۱ تعبیر معروف دیدن بلدرچین در خواب

معروف ترین تعبیر 11 گانه دیدن بلدرچین در خواب، دلیل بر نفع کشاورزان و دهقانان و رزق و روزی فراوان و خیر و صلاح است دیدن بلدرچین در خواب نیز ممکن است بیانگر اعمالی باشد که نیاز به مجازات و حبس دارد، چنانکه شنیدن صدای بلدرچین در خواب بیانگر آن است. سرگرمی، بازی و معیشت مشکوک، و این همان چیزی است که در این مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت.

تعبیر دیدن بلدرچین در خواب چیست؟

این نشان دهنده یک مرد ثروتمند با پول زیاد است.


دیدن خوردن گوشت بلدرچین در خواب چه تعبیری دارد؟

گواه بر این که بیننده خواب فردی اسراف کننده است.


تعبیر دیدن بلدرچین در حال پرواز بر فراز خانه چیست؟

این خواب بیانگر آن است که خواب بیننده پول زیادی به دست خواهد آورد.


دیدن بلدرچین در خواب دختر چه تعبیری دارد؟

شواهدی از نزدیک شدن به ازدواج او.


تعبیر دیدن بلدرچین در حال پرواز نزدیک به زمین چیست؟

نشانگر بدشانسی

تعبیر دیدن بلدرچین ابن سیرین

 • بلدرچین در خواب بیانگر مردی ثروتمند با پول زیاد است.

 • پس اگر در خواب ببیند بلدرچین می فروشد، نشان از سود تجارت است.

 • دیدن بلدرچین هایی که در خواب بر فراز سرشان به صورت خطوط مستقیم پرواز می کنند، دلیل بر معاش فراوان و خیر است.

 • سپس دیدن بلدرچین هایی که در خطوط غیر مستقیم پرواز می کنند، بیانگر اتفاق بد و شنیدن اخبار ناخوشایند است.

 • دیدن خوردن گوشت بلدرچین در خواب، دلیل بر این است که بیننده خواب، فردی اسراف کننده است.

 • سپس دیدن بلدرچین در حال پرواز در حالی که زخمی است، دلیل بر خیانتی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

 • تفسیر دید نابلسی از بلدرچین

 • دیدن بلدرچین در خواب، دلیل بر نیکی کردن و محکوم کردن خواب بیننده است.

 • سپس دیدن بلدرچین در حال پرواز بر فراز خانه، این خواب بیانگر آن است که بیننده خواب، پول زیادی به دست خواهد آورد.

 • دیدن بلدرچین در حال پرواز در خواب برای زن مجرد

 • دیدن بلدرچین در خواب دختری دلیل بر نزدیک شدن ازدواج اوست.

 • سپس دیدن بلدرچین در خواب دختر، بیانگر حضور مرد ثروتمندی است که از او خواستگاری می کند.

 • تعبیر دیدن بلدرچین ابن شاهین

 • دیدن بلدرچین که به سمت بالا پرواز می کند، برای بیننده خواب، دلیل بر خیر و معیشت است.

 • سپس شخص در خواب گله ای بلدرچین می بیند که این نشانه خوش شانسی است.

 • سپس دیدن بلدرچین در حال پرواز نزدیک به زمین نشانه بدشانسی است.

 • اگر بیننده بلدرچینی را ببیند که دراز می‌شود و سرش آویزان است، دلیل بر این است که اتفاقات خوبی نخواهد افتاد.

 • سپس اگر بلدرچینی دیده شود که سرش زیر بال پرواز می کند، این بیماری است که یکی از اعضای خانواده اش را گرفتار می کند.

 • تعبیر دیدن بلدرچین برای مرد

 • اگر مردی افراد چاق را در داخل خانه ببیند، نشان از پول و ثروتی است که خواهد داشت.

 • سپس دیدن چیزی که مرد به بلدرچین می دهد نشان دهنده شادی و خوشحالی او در روزهای آینده است.

 • بلدرچین در خواب مرد بیانگر رهایی از پریشانی، رزق و روزی حلال فراوان و رهایی از دغدغه ها و مشکلاتی است که دارد.

 • سپس دیدن بلدرچین در خواب یک مرد مجرد، بیانگر این است که او با دختر زیبایی ازدواج خواهد کرد.

 • لطفا 11 تعبیر معروف دیدن بلدرچین در خواب را که دوست دارید در کامنت زیر مقاله تعبیر کنید را اضافه کنید و ما به آن پاسخ می دهیم و تعبیر می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا