تعبیر دیدن خواب خوردن موز در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن موز از نظر ابن سیرین یکی از میوه هایی است که همه چه بزرگسالان و چه کودکان آن را دوست دارند و با دیدن آن در خواب تعبیر می کنند به طور بالقوه می تواند حامل چیزی منفی باشد، بنابراین دانشمندان رویای خوردن موز را در چندین مکان مختلف تعبیر کرده اند تا نشان دهند کدام یک از آنها نشان دهنده خوبی یا بدی است، و این همان چیزی است که ما با خواندن این مقاله خواهیم فهمید.

تعبیر خوردن موز در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین دید که خوردن موز در خواب بیانگر خیر و معیشت و مال فراوان است و همچنین می تواند نشانه تقوا و ایمان به خدا و حفظ عبادات و رعایت ارزش ها باشد.

 • هر کس در خواب خود را در حال خوردن موز ببیند، نشان دهنده ی آمدن خیر و رزق به سوی اوست.

 • هر کس در خواب ببیند که موز سبز می خورد، نشان از کسب روزی از طریق شغل جدید یا ترفیع در همان شغل یا مژده زایمان است.

 • خوردن موز گندیده در خواب بیانگر نافرمانی از فرزندان، به دست آوردن پول از منبع ممنوعه یا همسر بداخلاق است.

 • تعبیر خوردن موز در خواب به روایت النابلسی

  نبلسی خوردن موز در خواب را از چیزهای بسیار ستوده تعبیر کرده و برای بیننده خیر و روزی بسیار می آورد، چنانکه موز از میوه های بهشتی است و دیدن آن در خواب دلیل بر خیر و صلاح است. هر کس در خواب ببیند که موز می خورد، دلیل بر آمدن رزق و روزی یا تولد فرزند نیکو است، یا ادای دین یا اطاعت از خداوند متعال. مریض است و در خواب می بیند که موز می خورد، این نشان دهنده نزدیک بودن مرگ او است.

  تعبیر خوردن موز در خواب توسط ابن شاهین

  ابن شاهین دیدن درخت موز پرباری را که در خانه او روییده است دلیل بر تولد پسر تعبیر کرده است و خوردن موز در خواب به طور کلی برای بیننده حکایت از خیر و رزق و برکت و تقوا دارد.

  تعبیر خوردن موز در خواب برای زن مجرد

  هر کس در خواب ببیند که موز می خورد و دختری است که هنوز ازدواج نکرده است، بیانگر مژده ازدواج او با مردی خوش اخلاق و نیز آمدن خیر فراوان در زندگی اوست.

  تعبیر خوردن موز در خواب زن متاهل

  اگر زن شوهردار در خواب ببیند که موز می خورد، دلیل بر آن است که در زندگی با همسر و فرزندانش مژده و خیری به او خواهد رسید و اگر هنوز زایمان نکرده است، مژده است برای او. بارداری و تولد فرزندان خوب

  تعبیر خوردن موز در خواب زن باردار

  دیدن موز باردار در خواب بیانگر این است که فرزند پسر به دنیا خواهد آمد و همچنین موز در خواب زن حامله بیانگر رزق و روزی و نیکی و خوشبختی اوست.

  هرکس دیدی دارد و می خواهد آن را تفسیر کند، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را به شما ارائه خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا