تعبیر خواب آکنه در خواب

تعبیر خواب آکنه در خواب یکی از خواب های آزاردهنده برای صاحب آن است. هورمون ها در این مرحله

تعابیر نیکی در دیدن عشق جوان

 • دیدن آکنه در خواب

  یکی از رؤیاهای ستودنی تعبیر کنندگان خواب.

 • رؤیا حاکی از خیر فراوان برای بیننده است.

 • همچنین به معنای خبر خوشحال کننده ای است که باعث احساس شادی و خوبی می شود.

 • خواب دیدن تعداد زیادی جوش در صورت که باعث انزجار دیگران می شود، نشان دهنده مناسبت های شاد و خبرهای خوب است.

 • دیدن جوش صورت در خواب افراد متاهل

  این نشان از معیشت فراوانی است که به خانواده و فرزندان تعلق می گیرد.

 • دیدن آکنه در صورت نشان دهنده ازدواج و نامزدی افراد مجرد است.

 • دانه ها از نظر اندازه بزرگ و درشت هستند

  از نظر تعداد، حاکی از خیر بزرگی است، مانند ارث، در مقابل غلاتی که اندازه و تعدادشان کم است.

 • هر کس در خواب ببیند که جوش های فراوان و التهاب و سرخی در صورت ظاهر شود، نشان از تحقق آرزوهایش پس از خستگی و مشقت فراوان است.

 • اگر انسان ببیند که جوش های صورت خود را بدون درد پاک می کند، دلیل است که زود خوب می شود.

 • قرص های قرمز در خواب یک دانش آموز

  یعنی موفقیت و تعالی.

 • در خواب بدهکار، بیانگر پرداخت بدهی و تسکین است.

 • در خواب تاجر به معنای سود و منفعت است.

 • دیدن آکنه در خواب بیانگر بدی است

 • خواب دیدن جوش های سیاه

  یا قهوه ای به این معنی است که خواب بیننده دچار بلایا و بحران خواهد شد.

 • جوش های تیره و تیره در خواب مرد نشان می دهد که او غم و اندوه شدیدی را تجربه می کند.

 • هر که در خواب بی نهایت جوش سیاه در صورت ببیند، بینایی نشان می دهد که خبر بد و غم انگیزی خواهد شنید.

 • بینایی نیز نشان دهنده بروز مشکلات خانوادگی است

  که جلوی چشم همگان با رسوایی همراه است.

 • زنی که در خواب ببیند جوش های قهوه ای روی صورتش است و بوی بدی دارند، به این معناست که او شهرت بدی دارد و اطرافیانش همیشه از او بد می گویند.

 • در صورت خواب دیدن ظاهر شدن و ناپدید شدن جوش ها

  در عین حال نشان دهنده کسب و از دست دادن پول در آن واحد بدون لذت بردن از آن است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا