12 تعبیر معروف دیدن بادمجان در خواب

12 تعبیر معروف دیدن بادمجان در خواب از فردی به فرد دیگر و همچنین از مردی به زن دیگر، چه باردار، چه متاهل، چه بیوه یا مطلقه، در مورد دختر مجرد با مرد نیز متفاوت است یک غذای محبوب است، روش پخت و پز ممکن است معانی مختلفی به ما بدهد.

تعبیر دیدن بادمجان خورده و باطل چیست؟

یعنی فاجعه بزرگی رخ خواهد داد


دیدن بادمجان سیاه یعنی چه؟

یعنی فقر شدید


تعبیر دیدن چیدن بادمجان چیست؟

یعنی حسادت و حسادت و نفرت نسبت به برخی افراد.


دیدن بادمجان پخته به چه معناست؟

یعنی در کنار شوهرش احساس امنیت می کند.


برداشت زن باردار از چیدن بادمجان در زمانی که در زمان مناسب نبوده است، چه تفسیری دارد؟

یعنی به بعضی ها حسادت می کند

تعبیر خواب بادمجان

 • تعبیر دیدن بادمجان سفید: پول بدون زحمت به شما می رسد.

 • اگر بادمجان علامت گذاری نشده باشد، این به معنای خوب است، زیرا این پول است که به شما نیز می رسد، اما پس از تلاش.

 • خوردن بادمجانی که مناسب نبود به این معنی است که یک بدبختی بزرگ رخ خواهد داد، شاید یک شکست یا پروژه های از دست رفته.

 • اگر با نیت خیر بادمجان بخورد این خیر می شود.

 • اگر قصد بدی داشته باشد و بادمجان بخورد، آنچه را که اراده کرده است، خواهد شد و خدا داناتر است.

 • تعبير ديدن بادمجان سياه به معناي فقر شديد است، يا بيننده خواب دچار اضطراب و اندوه مي شود.

 • چیدن بادمجان به معنای حسادت و حسادت و نفرت نسبت به برخی افراد است.

 • تعبیر خواب بادمجان برای زن متاهل

 • اکثر مفسران معتقدند که بادمجان برای زن متاهل نعمت بزرگی است

 • اما اگر در خواب ببیند که برای خرید بادمجان به بازار رفته است، این به معنای بازگشت غایب است، مخصوصاً اگر این غایب شوهر او باشد.

 • خواب علامت آن است که به زودی از سفر برمی گردد و شاید در وطن ساکن شود

 • در حالی که اگر در خواب ببیند که بادمجان را با روغن می پزد، به این معنی است که اگر از خستگی یا سختی رنج می برد، به خواسته های این زن می رسد.

 • رویای بادمجان برای یک زن مجرد

 • تعبیر دیدن بادمجان سفید برای خانم مجرد: خیری که به راحتی و بدون زحمت به دست می آورد، مخصوصاً اگر این بادمجان سفید و دراز و خوش فرم باشد.

 • بادمجان بد یا پوسیده هیچ خوبی در آن نیست، در حالی که اگر خواب ببینید بادمجان سرخ شده می خورید.

 • حتی تعبیر خواب بادمجان سیاه برای یک زن مجرد به معنای مشکلات بزرگی است که بر سر راه او قرار دارد

 • اما ما این خواب را یک هشدار می دانیم، بنابراین او باید مراقب باشد

 • و از خداى تعالى كمك بخواهد و از او بخواهد كه با رحمتش شر آنچه را كه مقدر كرده از او دفع كند.

 • در حالی که اگر ببیند آنا به روشی غیر از سرخ کردن بادمجان می پزد، این خبر خوبی برای اوست

 • این به معنای نامزدی در مدت زمان کوتاه است و نشان دهنده زندگی شادی است که خواهید داشت.

 • در مورد خوردن بادمجان هم این است که در کار یا تحصیل دختری کوشا است و به آنچه شما می خواهید می رسد.

 • تعبیر خواب بادمجان برای زن باردار

 • تعبیر خواب خرید بادمجان برای زن باردار به این معنی است که پول حلال به دست می آورد.

 • بادمجان یعنی پسر به دنیا بیاورد.

 • بعد دیدن بادمجان های خریده به معنای پول و امرار معاش است، اگر این زن متاهل باشد.

 • بادمجان سفید برای زن باردار به این معناست که امور او نزد خداوند متعال درست می شود.

 • تعبیر دیدن بادمجان پخته به این معناست که در کنار شوهرش احساس امنیت می کند.

 • تعبیر خواب چیدن بادمجان برای زن باردار در حالی که وقت دیدن او نرسیده است به این معنی است که نسبت به برخی افراد حسادت می کند.

 • لطفا ۱۲ تعبیر معروف دیدن بادمجان در خواب را که دوست دارید تعبیر کنید را اضافه کنید و در پایین مطلب وضعیت تاهل را ذکر کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا