معانی دندان در خواب

معانی دندان ها در خواب یک راز است


معناشناسی دندان

در خواب، ممکن است به طور کلی آنچه را که در اختیار دارید، بیان کند، همچنین ممکن است به رازهایی که در درون خود پنهان کرده اید اشاره داشته باشد، به معنای مرگ یا از دست دادن در تجارت است در زندگی آکادمیک، و ممکن است نشان دهنده خوبی، پول و معیشت باشد.

معانی دندان در خواب

 • دندان های پایین: افتادن آنها در خواب شر است، زیرا به معنای مرگ یا شکست است.

 • دندانهای بالا: این بینایی نیکو است و بیانگر برآورده شدن آرزوی شماست.

 • افتادن دندان: اگر در خواب دندان ها افتادند، اما آنها را پیدا کردید، خیری در انتظار شماست.

 • ترس: وقتی نگران از دست دادن شخص عزیز «بیمار یا مسافرت» و همچنین اضطراب هستید، در اینجا افتادن دندان در خواب بیانگر وضعیت روانی شماست.

 • ظاهر شدن دندان ها در خواب

  دندان های بالا: اگر در خواب ببینید که دندان های بالا به دامان شما افتادند، در این صورت برکت می گیرید و ممکن است بیانگر مال فراوان باشد، این خواب بیش از یک خواب دارد یعنی اگر ببینی دندان هایت یکی پس از دیگری می ریزند، پس این دلیل است که بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت می کنی، اما اگر ببیند که دندان هایت به یکباره می افتد، این خبر خوبی است. پرداخت خواهد شد.

  دندان های سلفی نشان دهنده نزدیک شدن به مرگ بیننده خواب یا یکی از بستگان او نیست، شاید مفسران می گویند اگر در زندگی خود دچار خستگی و بدبختی هستید، در اینجا به معنای افتادن دندان های پایین است نزدیک شدن شنیدن آرامش و خوبی و از بین رفتن خستگی، اما اگر دندانی در دستان شما بیفتد، نشان دهنده پیروزی بر مخالفان و دشمنان است.

  دندان در خواب

 • افتادن دندان آسیاب بالایی در خواب نماد مردان در بستگان شما و به ویژه افراد مسن است.

 • افتادن دندان در خواب به این معنی است که یکی از بستگان یا همسایگان شما توسط خداوند متعال کشته می شود.

 • دندان آسیاب پایین در خواب نماد زنان است و همین امر در مورد افراد مسن خانواده شما نیز صدق می کند.

 • تعبیر دیگر این است که از دست دادن دندان به معنای از دست دادن پول و موقعیت شما در میان مردم است.

 • رویای دندان های جدید را ببینید

 • دندان های تازه در خواب و ظاهر آنها نشان دهنده افزایش تعداد اعضای خانواده شماست که صاحب یک پسر یا یک برادر خواهید شد.

 • دندان های نو و پوسیده به این معنی است که خانواده شما پسر یا برادری نافرمان خواهند داشت که شما را رسوا می کند.

 • دیدن دندانهایتان در حال کم شدن و سایش در خواب بیانگر آن است که بلا و بیماری به شما خواهد رسید.

 • ابن سیرین بر این باور است که دیدن دندان های شما از جای خود حرکت می کند، نشانه بیماری است که به شما مبتلا خواهد شد.

 • کشیدن دندان در خواب

  یکی از معانی دندان در خواب دیدن دندان آسیاب است. اگر در خواب دیدید که دندانتان را بیرون می‌آورند و خون از دندان بیرون می‌آید، این رؤیت به این معناست که یکی از اعضای خانواده شما خواهد مرد، در حالی که اگر ببینید دندانتان در حال کشیدن است و خون ندیدید، نمادی از مرگ یکی از آشنایان، همسایگان یا دوستان شماست.

  وب سایت تجربه من از نظرات شما استقبال می کند.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا