تعبیر خواب دیدن خاک در خواب ابن سیرین و النابلسی

تعبیر کثیفی در خواب به تفصیل تعبیرات و تعابیر زیادی دارد و ممکن است نشان دهنده جنبه مثبت و شروع یک کار جدید باشد. تعبیر دیدن غبار در خواب را به شما نشان خواهیم داد.

تعبیر دیدن خاک در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین دیدن خاک در خواب را بیانگر به دست آوردن پول فراوان در آینده تعبیر کرده است.

 • هر که در خواب ببیند که …


  روی خاک راه می رود

  این نشان دهنده نزدیکی به پول است.

 • هر که خواب ببیند خانه را از خاک پاک می کند، نشانه مشکلات خانوادگی است که برای عبور به سلامت از این مرحله باید هوشیار باشید و توجه کنید.

 • هر کس در خواب ببیند که در هنگام نظافت در خانه خاک گیر کرده است، نشان دهنده خستگی و نگرانی زیادی است که بیننده خواب از آن رنج می برد.

 • کثیفی چسبیده به لباس نشان می دهد که بیننده خواب دلش برای فردی عزیز و نزدیک خود تنگ می شود یا ممکن است نشان دهنده بیماری و خستگی باشد.

 • هر کس در خواب ببیند که خاک می خورد، بیانگر دینداری و تقرب به خداست و ممکن است دلالت بر سفر به جای دور و از دست دادن عزیزی داشته باشد.

 • تعبیر دیدن خاک برای زن مجرد

 • برای زن مجردی که در خواب کثیفی می بیند این خواب نشانه خوبی است که برای بیننده غلبه می کند و بیننده در زندگی خود به موفقیت های بزرگی دست می یابد و به اهداف خود می رسد.

 • چه کسی را در خواب می بینید؟

  خاک را از خانه پاک کنید

  این نشانه یک بحران عاطفی و شکست از جانب کسی است که دوستش دارید.

 • هر که در خواب ببیند که بر خاک راه می رود، نشانۀ تصدی مقام یا شغل جدید است.

 • اگر کسی در خواب ببیند که خاک در خانه اش گیر کرده است، این خواب نشان دهنده ازدواج قریب الوقوع است.

 • تعبیر دیدن خاک برای زن شوهردار

  برای زن متاهلی که در خواب کثیفی می بیند، این خواب بیانگر رزق و روزی فراوان و نیکی است.

  و هر که در خواب ببیند که

  شوهرش خاک را چنگ می زند

  این نشان دهنده کسب درآمد زیاد است، چه از تلاش و خستگی او و چه از ارث.

  تعبیر دیدن چرک برای زن باردار

  زن حامله ای که در خواب ببیند خاک می خورد، دلالت بر مذکر بودن نوزاد دارد و هر که خواب ببیند روی خاک راه می رود، نشانه زایمان آسان و بدون درد است.

  هر کس در خواب ببیند که خانه را از خاک جارو می کند، بیانگر آن است که زایمان و دردهای آن سالم و بی خطر می گذرد.

  خواب دیدن خاک و غبار و تعبیر آن

 • هر کس در خواب طوفان گرد و غبار ببیند، بیانگر تلاش زیاد برای کاری است که هیچ سود و فایده ای ندارد.

 • اگر در خواب ببینید کثیفی به طلا تبدیل شده است، بیانگر مشکلات عاطفی بسیاری است که غلبه بر آنها دشوار است.

 • هر که ببیند خاک تبدیل به زغال می شود، نشان دهنده تلاش و کوشش در کار و گذراندن اوقات خوش و پربار زندگی بیننده خواب است.

 • کسانی هستند که دیدن غبار در خواب را به این معنا تعبیر کرده اند که شما فردی هستید که احساس غفلت می کنید و به کسی نیاز دارید که از شما مراقبت کند.

 • هر کس در خواب ببیند که در دستانش خاک جمع می کند، بیانگر تجربه های فراوانی است که از بی عدالتی و تجاوز به او می رسد.

 • هر کس در خواب غبار یخ زده را ببیند، نشان دهنده افزایش اهداف در زندگی شماست.

 • از این رو تمام توضیحات ممکن برای دیدن گرد و غبار یا کثیفی در خواب را به شما ارائه کرده ایم.

  هر کس که دید و توانایی تفسیر آن را دارد، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت تفسیر را به شما ارائه خواهیم کرد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا