تعبیر خواب کتک خوردن در خواب به تفصیل چیست؟

تعبیر خواب کتک خوردن به تفصیل از سوی ابن سیرین، کتک زدن کار زشت و زیانباری است با توجه به اینکه دین و شریعت این رفتار را ممنوع کرده است و در تاپیک امروزمان در مورد معنای دیدن کتک زدن مردان، دختران مجرد، زنان باردار و به طور کلی کتک زدن صحبت خواهیم کرد.

تعبیر خواب کتک خوردن در خواب ابن سیرین

 • کتک زدن در خواب


  نشان دهنده خوبی است.

 • هر کس در خواب ببیند که یکی از صاحبان قدرت با آلات چوبی یا فلزی به او ضربه می زند، نشانه آن است که خواب بیننده…

  رنگارنگ

  .

 • هر که ببیند مدیرش او را کتک می زند

  پایین کمر

  این نشان از ازدواج او به زودی دارد.

 • چه کسی خودش را تماشا می کند؟

  دیگران را می زند

  او به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و آثاری مانند خون یا کبودی داشت که نشان از تمایل او به عدم برخورد با مدیرش در محل کار دارد.

 • هر کس در خواب ببیند که بر پلکش ضربه می زند، این نشانه…

  از دست دادن دینش

  .

 • وقتی شخصی در خواب می بیند که شخصی به پاهایش ضربه می زند، این نشان دهنده احساسات یکی از نزدیکان او است.

  با درد

  به خاطر تنهایی

 • تعبیر خواب کتک خوردن در خواب برای زن مجرد

 • وقتی یک دختر مجرد خواب می بیند که وجود دارد …

  مرد جوانی او را زد

  روی دست او در خواب بیانگر این است که از او خواستگاری خواهد کرد

  برای درخواست دست او

  برای ازدواج با او موافقت می کنید و با او احساس خوشبختی می کنید.

 • هر کس ببیند کسی بدون درد به او ضربه می زند، نشان از …

  بهش پیشنهاد دادم

  از او، اما به ازدواج نرسید.

 • به نظر شما او کیست؟

  گونه هایش را نوازش کردم

  در خواب بیانگر عشق در دل اوست.

 • تعبیر خواب کتک خوردن در خواب برای زن باردار

 • زن حامله ای که می بیند یک نفر هست

  به شکمش می زند

  در خواب، بیانگر این است که بارداری به سلامت کامل شده است.

 • همچنین نشان می دهد که خواهد شد

  او یک نر به دنیا می آورد

  .

 • امّا اگر در خواب ببیند که شوهرش او را کتک می زند، دلالت بر آن دارد که دختری زیبا به دنیا خواهد آورد.

 • تعبیر خواب کتک خوردن در خواب برای مرد

 • مرد متاهلی که خواب می بیند که …

  همسرش را کتک می زند

  در خواب، نشان دهنده عشق شدید او به او است.

 • هر که ببیند زنش را به شکم می زند مژده است برای او

  بارداری رخ می دهد

  بعد از سالها انتظار

 • در مورد اینکه چه کسی این خواب را می بیند

  دخترش را می زند

  این نشانه تمایل زیاد او به ازدواج با او و بررسی اوست.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید و وضعیت تأهل را در کامنت زیر مطلب ذکر کنید و ما به آن پاسخ داده و تعبیر می کنیم.

  .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا