10 تعبیر معروف دیدن انار در خواب

10 تعبیر معروف دیدن انار در خواب، مژده ای از پول، فرزند و امرار معاش است که بدون زحمت به دست می آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا