تعبیر دیدن تنبور در خواب

تعبیر دیدن تنبور در خواب : تنبور یکی از سازهای موسیقی است و در مجالس عروسی و مجالس دف همیشه حضور دارد رویا تعابیر زیادی دارد و این همان چیزی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

تعبیر النابلسی دیدن تنبور در خواب

 • نابلسی دیدن تنبور را در خواب دلیل بر شهرت بیننده در روزهای آینده تعبیر کرده است.

 • برای زن شوهرداری که در خواب ببیند تنبور در دست دارد، این خواب دلیل است بر این که در آینده ای نزدیک اتفاق بدی به او می رسد و ضرری به او می رسد و خدا اعلم است.

 • النابلسی دید آن مرد را در خواب تعبیر کرد

  خودش را روی تنبور می زند

  این خواب بیانگر این است که او با بسیاری از افراد مهم و مشهور نزدیک است، از سوی دیگر، خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که خود بیننده در محیطی که در آن زندگی می کند، موقعیت و شهرت زیادی خواهد داشت و همه افراد اطراف او هستند. به دنبال نزدیک شدن به او و شناختن او به خاطر شهرتش.

 • مردی که در یکی از جاده های نزدیک خود در خواب تنبور می بیند، این خواب به برادر، همسایه یا دوست نزدیک او اشاره دارد زمان، و دیدن تنبور در خواب ممکن است نشانه بازگشت این خویشاوند غایب باشد.

 • دیدن تنبور نوازی ابن سیرین

 • ابن سیرین دیدن تنبور در خواب را چنین تعبیر کرده است که بیننده خواب به زودی در انتظار شادی است ان شاء الله.

 • برای زن مجردی که در خواب تنبور نواختن را می بیند، این خواب دلیلی بر ازدواج زودهنگام اوست و ممکن است خواب نشان دهد که از نظر زیبایی، اخلاق بالا و فلز خوب، جایگاه او را در شهرت دارد.

 • تعبیر دیدن کوبیده شدن تنبور در خواب

 • دانشمندان دیدن تنبور در خواب را به ازدواج قریب الوقوع بیننده خواب تعبیر کرده اند، اما شادی ممکن است با مشکلات و ناراحتی هایی همراه باشد.

 • دیدن تنبور در خواب، دلیل بر مصیبت، وهم و اندوه است.

 • هر که در خواب ببیند که …

  تنبور را در دست دارد

  در خواب، ممکن است نشانه ای از بازگشت غایب باشد.

 • هر کس در خواب دف نوازی را ببیند، دلیل بر خوش اقبالی و خوشی و این است که به واسطه مردی بسیار مهم با زنی ازدواج می کند و به حسن شهرت و اخلاق نیک معروف است.

 • دیدن تنبور در خواب مرد، دلیلی بر شهرت بیننده خواب است، یا ممکن است نشانه بدبختی باشد که به خواب بیننده خواهد رسید.

 • دیدن تنبور در خواب کنیز برای بیننده خوب است.

 • تعبیر صدای تنبور در خواب

 • مرد جوانی که در خواب تنبور می نوازد، دلیلی بر این است که خبری از دشمن می رسد.

 • پیرمردی که در خواب تنبور می نوازد دلیل بر درستی و شهرت است.

 • و بشنو

  صدای تنبور

  در خواب شواهدی از فعالیت و شادی وجود دارد، به ویژه اگر در خواب تنبور نواز زن یا کنیز باشد.

 • شنیدن صدای تنبور در خواب و دف نواز پیرمردی بود، بیانگر حال و اقبال و نعمت و یمن است.

 • شنیدن صدای تنبور از جوانی در خواب، دلیل بر ظهور دشمن است.

 • از این رو تمامی تعابیر ممکن از دیدن تنبور در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  اگر کسی دیدگاهی دارد و مایل است آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله دریافت می کنیم و در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا