تعبیر دیدن خیار ابن سیرین و النابلسی


تفسیر یک رویا

خیار در خواب


نشان دهنده بسیاری از اتفاقات و موقعیت هایی است که فرد خواب در دوره آینده از آن عبور خواهد کرد در یک ظرف سالاد جزئیات دیدن خیار را می توان برای مردان، زنان باردار و مجرد یاد گرفت.

تعبیر دیدن خیار ابن سیرین

 • تفسیر یک رویا

  خیار در خواب

  نشان دهنده غم و اندوه شدیدی است که بیننده خواب تجربه می کند.

 • دیدن خود در حال خوردن خیار در خواب بیانگر تلاش برای رسیدن به اهداف است.

 • دیدن خواب خوردن خیار در زمان نامناسب بیانگر بیماری شدیدی است که بیننده خواب به آن مبتلا خواهد شد.

 • اگر در خواب ببیند که با وسیله تیز خیار می کند، بیانگر ضرر در تجارت است.

 • تعبیر خواب خیار به روایت النابلسی

 • رویای خوردن را ببینید

  گزینه

  در فصل آن در خواب، گواه امرار معاش فراوان است.

 • خوردن خیار خارج از فصل، نشانه بیماری است که بیننده خواب از آن رنج می برد.

 • خواب دیدن بریدن خیار با چاقو در خواب نشانه بهبودی از بیماری است.

 • در مورد رویای بریدن خیار در فصل آنها و بیننده در تجارت کار می کرد، این بینش حکایت از سود فراوان دارد.

 • تعبیر دیدن خیار برای زن مجرد

 • خوردن خیار زرد در خواب گواه مشکلاتی است که بیننده خواب برای رسیدن به خواسته خود دچار آن می شود.

 • دیدن خیار سبز در خواب زن مجرد، گواه خوبی و رزق و روزی فراوانی است که او به دست می آورد.

 • دیدن خیارشور در خواب دلیل بر گرفتاری ها و مشکلاتی است که با آن مواجه خواهید شد.

 • تعبیر خواب خیار برای زن متاهل


 • زن متاهل دیدن خیار در خواب بیانگر آن است که برای همه مشکلات راه حلی خواهد یافت.

 • دیدن خیار زیاد در خواب بیانگر مال فراوان و امرار معاش فراوان است.

 • اگر زن شوهردار ببیند که از شوهرش خیار هدیه داده و گرفته است، نشان دهنده بارداری در آینده نزدیک است.

 • تعبیر دیدن خیار برای زن باردار

 • خیار در خواب یک زن باردار نشان دهنده سلامت و تندرستی اوست.

 • خیار در خواب یک زن باردار ممکن است نشان دهنده تولد یک فرزند دختر باشد.

 • تعبیر خواب خیار برای مرد

 • اگر مردی در …

  رویا

  در دانه های خیار، این نشان دهنده پول زیادی است.

 • خوردن خیار سبز نرم گواه بحران ها و مشکلاتی است که فرد با آن مواجه خواهد شد.

 • کاشت خیار در خواب، برای بیننده خواب، رویایی خوشحال کننده است.

 • رویای خرید خیار در رویای مرد، رویایی ستودنی است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید در کامنت زیر مقاله ذکر کنید و وضعیت تأهل را ذکر کنید تا ما به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا