تمیز کردن و بستن پنجره در خواب

تمیز کردن و بستن پنجره در خواب بیانگر اتفاقات زیادی در زندگی بیننده خواب است، زیرا پنجره یا پنجره یکی از مهمترین چیزهای خانه است، زیرا منبع اصلی هوای ورودی به خانه و دریافت هوای تازه و تازه است. که به احساس شادابی کمک می کند در آویزان کردن لباس ها پس از شستن آنها نیز تعبیری از خواب تمیز کردن و بستن پنجره در خواب برای خانم ها و آقایان ارائه می دهیم.

رویای ابن سیرین از تمیز کردن و بستن پنجره

 • تعبیر خواب


  تمیز کردن و بستن پنجره در خواب

  این نشان دهنده شنیدن خبرهای خوشحال کننده به زودی است.

 • دیدن منظره ای ترسناک از پنجره بیانگر خبر بدی است که بیننده خواب خواهد شنید.

 • پنجره شکسته در خواب بیانگر شکست و مشکل است.

 • دیدن خواب افتادن از پنجره بیانگر بی احتیاطی خواب بیننده و گرفتار شدن در مشکلاتی است.

 • رویای نابلسی تمیز کردن و بستن پنجره

 • با دیدن پنجره باز


  پس از بسته شدن، نشان دهنده پروژه جدیدی است که رویاپرداز شروع خواهد کرد.

 • پنجره تمیز در خواب بیانگر مقام بلندی است که بیننده خواب در آن قرار دارد.

 • باز کردن پنجره در خواب نشان دهنده شغل جدیدی برای بیننده خواب است.

 • تعبیر خواب نظافت و بستن پنجره برای زن مجرد

 • تمیز کردن پنجره در


  رویا

  حاکی از خیری است که این دختر نصیبش می شود.

 • باز کردن پنجره در خواب بیانگر کسی است که می خواهد با او ازدواج کند.

 • اما اگر در خواب ببیند که پنجره را می بندد، نشان دهنده قطع ارتباط دختر با کسی است که می خواهد با او ازدواج کند.

 • چشم اندازی از تمیز کردن پنجره برای یک زن متاهل

 • دیدن پنجره باز در خواب بیانگر خبرهای خوش و اتفاقات خوشایند است.

 • دیدن پنجره باز برای زن متاهل نشان دهنده نزدیک شدن به بارداری است.

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که پنجره را می بندد، نشان دهنده این است که شوهر برای کار به سفر می رود.

 • تعبیر خواب پنجره برای زن باردار

 • دیدن پنجره باز در خواب زن باردار بیانگر زایمان آسان است.

 • دیدن تمیز کردن پنجره ها در خواب بیانگر سلامتی نوزاد است.

 • دیدن خواب نظافت و بستن پنجره برای مرد

 • اگر مردی در خواب ببیند که از پنجره به بیرون نگاه می کند، بیانگر تحقق آرزوها و رسیدن به اهداف است.

 • نظافت را نشان می دهد

  پنجره

  در خواب یک مرد خبرهای خوبی می شنود.

 • اگر جوان مجردی در خواب پنجره شکسته را ببیند، بیانگر شکست و عدم دستیابی به اهداف است.

 • اگر مردی در خواب ببیند که از پنجره وارد خانه می شود، بیانگر آن است که از عهده مسئولیت بر نمی آید.

 • ورود به خانه از پنجره در خواب بیانگر افشای اسرار بیننده خواب است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا