تعبیر دیدن کورک در شکم و پشت در خواب

تعبیر دیدن جوش در ناحیه شکم و پشت در خواب، جوشی است که در نواحی مختلف بدن روی پوست ظاهر می شود و جایگاه اجتماعی فرد در خواب پس تعبیر دیدن جوش در خواب یک زن مجرد تعبیری متفاوت از دیدن کورک دارد در یک رویا.

تعبیر دیدن جوش در خواب

 • دیدن جوش در خواب از خواب هایی است که در خواب بیننده تردید و ترس ایجاد می کند، هر چند دیدن کورک در خواب برای بیننده فال نیک و رزق و روزی فراوان است او از

 • دیدن جوش های فراوان بر بدن دلیل بر کسب مال فراوان و روزی فراوان است.

 • هر که در خواب ببیند که …

  او مردم را از کورک درمان می کند


  چرک و چرک موجود در آن را بیرون می کشد این نشانه آن است که روی گلاب گیری کار خواهد کرد.

 • کسانی هستند که در خواب کسی را که در بدنش جوش می‌زند دلیل بر این می‌دانند که او فردی است که به امور و شکایات مردم اهمیت می‌دهد.

 • هر که در خواب ببیند که …

  جوش ها را می شویند

  این شواهدی است که نشان می دهد او صاحب زمین ها، باغ ها و میوه های رومی است.

 • هر که در خواب ببیند زنی را که بر بدنش جوش دارد می کشد، دلیل بر قطع درخت مثمر است.

 • شرّ دیدن در خواب می جوشد

 • هر که در خواب ببیند که بدنش پر از جوش است و چرک از آن جاری می شود، دلیل بر دین و گفتار بد و غم و اندوه است و ممکن است نشانه بیماری باشد.

 • هر کس در خواب ببیند که کورک در بدنش پخش می شود و آن را می برید و به دیگران می خورد، این خواب بیانگر غیبت و صحبت از ناموس مردم است. ممکن است نشانه روح های بد پر از حسد و نفرت باشد و ممکن است نشانه از بین رفتن فیض باشد.

 • هر كه ببيند جوش در بسياري از اعضاي بدنش پخش شده، دليل بر آن است كه بيننده خواب به شهوات و شهوات شخصي مشغول است و به دنبال لذتهاي دنيايي است.

 • اگر زنی در خواب ببیند که جوش بر بدن او اثر کرده است، دلیل بر از بین رفتن زیبایی اوست.

 • دیدن جوش در خواب یک زن مجرد

 • به نظر شما کیست؟

  صورتش پر از جوش است

  این گواه خوبی های فراوانی است که آن را با وجود جوش هایی که دارد احاطه کرده است.

 • دیدن جوش در خواب یک زن مجرد بیانگر وضعیت عاطفی او و اینکه در یک رابطه عاشقانه زندگی می کند.

 • دیدن گودی روی صورت یک زن مجرد دلیلی بر زیبایی است و ممکن است نشانه ای از تحسین و عشق باشد.

 • دیدن کورک در خواب زن مجرد و پخش شدن آن در بدن و خروج چرک از آن، این خواب برای بیننده ستودنی است و بیانگر تغییرات مثبت در زندگی اوست.

 • دیدن جوش در خواب زن متاهل

 • مشاهده فرورفتگی در صورت زن شوهردار که به سمت گونه ها گسترش یافته و رنگ آن تیره نیست، دلیل بر علاقه شوهر به او است.

 • دیدن جای جوش در ساق پا، ساعد و ران پخش شده، دلیل بر برکت و سعادت خانواده اوست.

 • دیدن جوش‌ها و بیرون آمدن چرک‌های آن نشانه‌ای از نگرانی است که برطرف می‌شود، پرداخت بدهی، بهبودی از بیماری یا آزادی زندانی.

 • دیدن کورک در خواب زن حامله

  زن حامله ای که در سر و صورت یا ساق خود جوش های درشت ببیند و چرک کرده و چرک از آن بیرون می آید، دلیل بر نزدیک بودن زمان زایمان و آسانی آن است و خداوند اعلم.

  از این رو تمام تعابیر ممکن از دیدن جوش در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  هر کسی که دیدگاهی دارد و می خواهد آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله در وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا