تعبیر خواب ملحفه

تعبیر خواب ملحفه در خواب:

ملحفه تخت


این یک نیاز ضروری در خانه و هتل است که به عنوان روکش تخت نیز شناخته می شود.

دیدن ملحفه در خواب

 • دیدن ملحفه در خواب

  او تمیز و آراسته بود که نشان از همسری خوب برای مرد متاهل دارد.

 • در مورد مرد مجردی که خواب ملحفه سفید و تمیز می بیند، به این معنی است که به زودی با دختری زیبا، متعهد و متدین ازدواج می کند که دارای ویژگی هایی است که آرزویش را داشته است.

 • مرد متاهلی که در خواب ببیند دو ملحفه بر دو تخت پهن کرده اند، در این صورت رؤیت نشان می دهد که اگر مجرد باشد با دو نفر ازدواج می کند و اگر متاهل باشد، بیانگر این است که با زن دوم ازدواج خواهد کرد.

 • رویای یک ملحفه سفید روشن و جدید

  یا با رنگ سبز یعنی زن خوب است و در غیاب شوهرش از آبروی او محافظت می کند.

 • خواب ملحفه اتوکشیده با بافت نرم و تمیز و بیننده خواب بر آن نشسته و احساس راحتی می کند، به معنای ثروت و بهره مندی از مال حلال است.

 • دیدن ورقه هایی با رنگ های روشن

  حکایت از معاش فراوان و خبرهای خوش دارد.

 • این چشم انداز همچنین بازپرداخت بدهی به بدهکار را پیشنهاد می کند.

 • شاید حکایت از رهایی زندانی از اسارت و کسب آزادی داشته باشد.

 • چشم انداز به معنای موفقیت برای دانش آموز و ارتقاء در کار است.

 • معنی ملحفه های مربوط به شر

 • اگر زنی خواب ببیند تختش شکسته است

  اما ملحفه ای که روی او پهن شده پاک است، یعنی شوهرش به او خیانت می کند و خوب نیست و در او از خدا نمی ترسد.

 • هر کس ببیند ملافه ای که با دست پهن کرده کثیف است و سر جایش نیست، یعنی دارای صفات بدی است و از شوهرش محافظت نمی کند و با او تفاهم نمی کند، پس حکایت از بروز مشکلات اساسی بین آنها دارد که ممکن است به طلاق ختم شود، بنابراین او باید مراقب باشد.

 • اگر زن ببیند که شوهرش ملحفه را تا می کند، این نشان دهنده جدایی است.

 • دیدن میلیون ها نفر در خواب

  برای یک مرد، نشان دهنده چندین همسر او است.

 • دیدن ملحفه های پاره شده در خواب بیانگر این است که بیننده خواب فردی ریاکار است و مسبب مشکلات اساسی خواهد بود.

 • در مورد خواب دیدن اینکه روی ملحفه تخت احساس راحتی نمی کنید

  که تخت او را می پوشاند که نشان دهنده عدم ثبات است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا