تعبیر دیدن تاریکی در خواب به تفصیل

تعبیر دیدن تاریکی در خواب به طور مفصل شاید تاریکی در واقعیت یکی از مواردی باشد که موجب اضطراب و ترس و عدم اطمینان می شود و دلالت بر تنهایی و ترس دارد، اما آیا تعبیر دیدن تاریکی در خواب نیز همین تعبیر را دارد؟ در اینجا مقاله زیر برای پاسخ به این سوال است.

تعبیر دیدن نور کم

هر کس در خواب ببیند که نور ضعیفی از دور به سویش می آید، غالباً این نور نشان می دهد که ممکن است به زودی فرد خفته سود کار خود را درو کند در این صورت، متأسفانه ممکن است فرد خواب‌آلود شرایط سخت روانی را پشت سر بگذارد و احساس تنهایی و گمراهی کند، به خدا، همان‌طور که برخی از صاحب نظران تفسیر می‌کنند، ممکن است تصور راه رفتن در خیابانی تاریک منجر به ترک دوستانش شود. عزیزان و خدا بهتر می داند.

رویای دویدن در یک خیابان تاریک

هر کس در خواب ببیند که در خیابان بسیار تاریکی می دود و در واقع از آن فرار می کند، در حقیقت از ناراحتی نجات می یابد ممکن است فرد خوابیده علیرغم وجود پول کافی برای رسیدن به موفقیت احساس تنهایی و ناراحتی کند، اما وجود ندارد.

تعبیر دیدن تاریکی برای زن مجرد

متأسفانه دیدن تاریکی برای یک زن مجرد خوب نیست، زیرا همیشه نشان دهنده مشکلات شدیدی است که در او وجود دارد، علاوه بر آن بحران های روحی و روانی که او از سر می گذراند، و هرکس در خواب ببیند که به یکباره تاریکی رسیده است با گذشت زمان خواب بر او نازل شد، متأسفانه خواب حکایت از آن دارد که خوابیده بیمار می شود و خدا داناتر است.

تعبیر دیدن تاریکی در خواب زن متاهل

 • اگر زنی متاهل در خواب ببیند که تاریکی در آشپزخانه افتاده است، تاریکی اینجا نشان دهنده بحران مالی بزرگ در خانه است.

 • اما اگر زن شوهردار ببیند که تاریکی تمام خانه را فرا گرفته است، تاریکی اینجا حکایت از وقوع قریب الوقوع مشکلات درونی خانواده در خانه دارد و خداوند اعلم.

 • اما اگر خانمی متاهل ببیند که کم کم نور کم روشن می شود، در اینجا نور کم نشان می دهد که مسائل و مشکلات سخت به زودی تمام می شود.

 • اما اگر زن شوهردار ببیند که در اتاق خواب تاریک است، تاریکی اینجا نشان دهنده این است که زن شوهردار در ارتباط با فرزندان یا شوهرش مشکل دارد و خدا اعلم دارد.

 • تعبیر تاریکی در خواب زن باردار

  تاریکی به طور کلی بیانگر تنهایی و ترس است و تا حدودی مضطرب بودن زن باردار نشان دهنده ترس، اضطراب و تنش ناشی از زایمان است که تاریکی پایان می یابد و اضطراب، تنش و ترس پایان می یابد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا